Granskning Sverige byter skepnad.

Folkinitiativet Granskning Sverige (GS) startades 2014 av pseudonymen Johan Andersson. Syftet var, enligt egen uppgift, att ”ställa etablissemanget till svars”. Arbetet utvecklades snabbt och Johans intervjuer, som redovisades på Youtube, blev mycket uppskattade inom den alternativa rörelsen som en motvikt till den rådande ensidiga mediabilden. Det blev främst mediafolk som konfronterades med kritiska frågor. Snart tillkom flera nya medarbetare, bland annat Nina Drakfors och Erik Johansson (Fabian Fjälling). Drakfors avbröt sitt engagemang inom GS i december 2016 för att fokusera på sin politiska karriär inom SD.

Snart blev Fabian Fjälling den tongivande rösten inom GS och han avslöjade sin identitet i en filöverföring till en journalist, i början av mars 2017. Detta skedde efter det att han i en lång intervju med Lasse Wilhelmson, några månader tidigare, framställt sig själv som en ”förintelseförnekare”. Därefter blev han uthängd i media som sådan i sällskap med Wilhelmson. Direkt efter uthängningen startade han en insamling som redan den 7 mars hade nått 127 000 kronor.

GS donationer per den 7 mars 2017

Källa: GS hemsida 7 mars 2017

Samma dag ändrade Fjälling namnet på sitt aktiebolag till Granskning Sverige AB. Därmed överfördes folkinitiativet i privat ägo, med oklar redovisning för vad de insamlade medlen används till, förutom lansering av t-shirts med trycket ”Stå upp för Demokratin/Granskning Sverige”. Denna insamling har pågått sedan dess. Senare påbörjades ytterligare en insamling för Granskning Sveriges uteblivna deltagande på Bokmässan 28 september – 1 oktober 2017. Vad som sedan skett är oklart då GS-domän ej längre visas på nätet.

DSM Ratsit bild 1
DSM Ratsit bild 2
Skärmavbild 2017-10-26 kl. 09.00.21

Källa: Ratsit & Granskning Sverige AB

Samtidigt i mars 2017 påbörjade Fjälling, i GS namn, en förtalskampanj mot mig, den av författaren Goodrich auktoriserade översättaren av Hellstorm. Senare i augusti övergick detta i en uppmaning till bojkott av den svenska utgåvan. Jag valde att utnyttja min upphovsrätt som översättare vilken jag ej förhandlat bort, då författaren Thomas Goodrich gav oklara besked om ersättning för översättningen och publicering överhuvudtaget. Alla kostnader i samband med den svenska utgåvan har jag stått för själv.

Jag kom på idén att översätta Hellstorm senvåren 2016 när jag tittade på dokumentären Hellstorm. Denna film berörde mig oerhört starkt och jag översatte och lade in svensk undertext till dokumentären på ideell grund. Därefter sökte jag kontakta författaren för att få tillstånd att översätta boken från engelska till svenska. Jag ville helt enkelt bidra till att lyfta fram det tyska folkets egna berättelser om sitt lidande under slutet och efter Andra världskriget, för att balansera den ensidiga bilden som segrarna i kriget matat oss med. Jag fick dock inget svar på denna förfrågan. I augusti 2016 läste jag på Erik Johanssons (Fabian Fjällings) blog att han sökte efter översättare till Hellstorm. Via Fjälling fick jag sedan kontakt med författaren och fick hans auktorisering som översättare.

Varför Fjälling smutskastar mig och uppmanar till bojkott av den svenska upplagan tror jag beror på att jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att stötta Nina Drakfors på GS med min ersättning för översättningen, vilket jag då var positiv till. Drakfors slutade dock på GS i december 2016, varför detta aldrig blev aktuellt. Dessutom slöts aldrig ett avtal om ersättningen för min översättning. Troligen blev Fjälling då besviken över att min uteblivna ersättning inte längre kunde tillfalla hans privata AB, Granskning Sverige. Det kan ju också finnas andra skäl som han bara själv känner till.

GS/Fjälling har anklagat mig för stöld och Logik förlag har hänvisat till Goodrich hemsida vid försäljning av boken, där han kallar mig för tjuv. Detta är förtal och ingenting annat, vilket jag även polisanmält. Det är en orimlighet att jag skulle kunna stjäla min egen översättning som jag har upphovsrätt till som ett orginalverk och därför kan använda som jag själv önskar. Goodrich engelska upplaga äger han fortfarande och säljer sedan många år. Hellstorm på engelska finns dessutom som gratis pdf-fil på allmän domän och kan därmed översättas till vilket språk som helst och publiceras av respektive översättare utan att bryta mot internationella copyrightlagar. Därutöver kan nämnas att jag, utsetts av Goodrich till den auktoriserade översättaren på svenska och att jag inte har bortförhandlat min upphovsrätt mot ersättning för översättningsarbetet (1+2+3).

GS stöldgods DSM
Källa: Facebook

Vad är det som driver GS/Fjälling och Logik förlag att medverka i detta, då bägge bedyrar bokens betydelse? Att Logik förlag på en dag sålde slut de 50 exemplar de inhandlat av mig, med Goodrichs goda minne, ger naturligtvis utrymme för spekulationer.

Källor

1. Copyright Law and Translation: what you need to know http://bookwormtranslations.com/copyright-law-and-translation-what-you-need-to-know/

2. EU Legalese: ”A Year Ago, The European Supreme Court Appears To Have Ruled The Whole Web To Be In The Public Domain, And Nobody Noticed” https://falkvinge.net/2015/05/05/a-year-ago-the-european-supreme-court-appears-to-have-ruled-the-whole-web-is-in-the-public-domain-and-nobody-noticed/

3. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7778

Ann-Britt Axelsdotter 2017-10-26

HELLSTORM PÅ SVENSKA

Köp Hellstorm här

På förekommen anledning,
Granskning Sverige sprider genom Fabian Fjälling, alias Erik Johansson, osanna rykten om att jag ej har författarens tillstånd att översätta Hellstorm och uppmanar till bojkott av den svenska upplagan som jag har copyright på.
”Even though it is derivative, translations are eligible for copyright as an original work. Since a translation, especially literary translation, involves considerable creative effort, labour and skill on the part of the translator it can be registered as an original work”.
http://bookwormtranslations.com/copyright-law-and-translation-what-you-need-to-know/

I mina kontinuerliga kontakter med Goodrich uppstod oklarheter om min översättning av Hellstorm skulle publiceras över huvud taget, såväl som ersättningen för mitt arbete. Därför beslöt jag mig för att utnyttja min copyright och ge ut den själv.

Date: Fri, 18 Aug 2017 09:22:51 +0200
From: Erik Johansson egranskningsverige@gmail.com
To: XXXXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX

Hon har stulit den boken från författaren.
Tom vill själv inte att hon skall sälja den då hon inte översatt den i samarbete med Tom.
KÖP INTE BOKEN PÅ SVENSKA!!! KÖP DEN PÅ ENGELSKA!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mike (Tom) Goodrich mtgoodrich@aol.com
Till abaxelsdotter@yahoo.se mar 3 vid 10.22 PM

I, Thomas Goodrich, author of the book, Hellstorm–The Death of Nazi Germany, 1944-1945, being of sound mind and body, do grant to Ann-Britt Axelsdotter, exclusive rights to translate said book into Swedish. Upon completion of the translation and publication of the Swedish version of Hellstorm, Ms. Axelsdotter and I, XXXXXXXXX Ms. Axelsdotter as the Swedish translator.

Thomas Goodrich
Englewood, Florida, USA
March 3, 2017

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dr. Alexander Kubinyi:
Truth is the first casualty of war. And victors write history. The real victims of world war II have been forgotten and their stories have been suppressed for over 70 years. Hellstorm rights that wrong, more effectively than any other book I have read on the subject so far. This Swedish translation of Mr Goodrich’s book can now take it’s pride in Swedish literature as one of the very few books around to not only lift the truth on arguably the most covered up topic of second world war, the deliberate genocide of innocent and already subjugated German civilians and disarmed soldiers, but does it in a way that changes the lives of people who dare to delve into the harrowing stories therein. The Swedish translator has done an excellent job in rendering the original US version, and I dare to say that the Swedish edition looks and feels like a more substantial and refined release with its hard cover, better quality paper and printing, and more numerous and hard-hitting photographs than the US version. Congratulations for finally giving a voice to the voiceless victims of allied atrocities and allowing our generations to finally know the truth about this most shameful crime and cover-up of world war II.

Hellstorm, Nazi-Tysklands död 1944-1947.

Miljontals mördade … Miljontals våldtagna … Miljontals torterade … Miljontals förslavade … Miljontals män, kvinnor och barn som levde vind för våg … Oaktat vad du har läst om Andra Världskriget, oaktat vad man berättat för dig, oaktat vad du trott hände under det så kallade ”Goda Kriget” … glöm det!

För första gången på över 70 år kan vi få en insikt i kriget och ”freden” sett ur förlorarnas perspektiv. Förstå vad som egentligen hände med Tyskland och hennes folk i ”frihetens, demokratins och befrielsens” namn. Genom deras egna ord, målande och detaljrikt, detta är deras berättelser …

_________________________________

 
Alla, utan åtskillnad led lika mycket … För att göra saken värre begicks dessa övergrepp inte i hemlighet utan helt öppet överallt i samhället, i kyrkor, på gator och torg … Mödrar våldtogs inför sina barn, flickor våldtogs när deras bröder såg på … Inte bara en gång utan vid upprepade tillfällen.

— En Tysk Kvinna.

Döda dem allihop, män, gamla män, barn och kvinnor men först efter att ni roat er med dem! Döda. Inget i Tyskland är oskyldigt, varken de levande eller de ännu icke födda … Bryt ner de tyska kvinnornas rasstolthet. Ta dem som ert legitima byte. Döda, ni modiga soldater i den segerrika Sovjetiska Armén.

— Stalins främste propagandist, författaren Ilya Ehrenburg,
tillika medlem i den judiska antifascistiska kommittén.

_________________________________

 
Översättarens anm; Hellstorm kommer under tidig höst att finnas tillgänglig på svenska. Detta är en bok som kommer att ge dig bilden av vilka det var som verkligen led under krigets sista månader och de kommande åren. De allierade har med  MSMs hjälp lyft fram fel folk som de mest lidande under andra världskriget.

Denna bok skall läsas av alla. När du läst den – låt den vandra vidare så att sanningen kan lyftas fram och ta död på de lögner vi lever med idag.