Hur skuld skapas och kapar mänskligt sunt förnuft.

Bara några få minuter in i dokumentären om Socialdemokratin, Ett folk, Ett parti, (1) har fällan gillrats för gemene man och kvinna som lever i experimentlandet Sverige. Deras intet ont anande propagandastyrda sinnen kapas i en känsloflod av fakta kring partiets tidiga grundvärderingar. Syftet är att skapa en gigantisk kollektiv skuld som skall motivera mer multikulti och utplånande av vårt kristna skandinaviska ursprung. SD använder sig av samma tillvägagångssätt som förintelse-industrin skapats genom. Skillnaden är hårfin och endast den mer rutinerade förstår hur raffinerat SD används i pågående valkampanj av de bakomliggande intressen som styr partiet. SD är det mest Israel-vänliga partiet vi har i Sverige med en judinna, Paula Bieler, som påtänkt kronprinsessa efter Jimmy Åkesson?!

Hur många kommer att duperas av denna dokumentär till att lägga sin röst på SD den 9 september i år? Besvikelsen kommer dock att bli stor för dessa väljare som kommer att uppleva samma svek vi sett politiker begå under det senaste seklet.

En djupanalys måste ske genom ett bredspektrum där tittaren inser hur man i dokumentären använder Tyskland och judar för stigmatisering av Sverige och den mycket intrikata skuldbeläggning man vill skapa över hur judar led under andra världskriget. Detta också genom Socialdemokratins försorg. Det känns patetiskt när den skarpögda upptäcker hur man direkt efter att nämna Kristallnattens upplopp visar en bild i dokumentären på döda tyska civila i Hamburg efter massbombningar från 1940. Denna typ av häcklande är noggrant planerad och icke ovanligt förekommande i propagandafilmer som denna där man irrelevant fokuserar på hur de, benämnda med skällsordet ”nazisterna”, dödade judar. Att sedan utesluta mordet på ambassadsekreteraren Ernst von Rath i dokumentären som utlösande faktor till Kristallnatten, visar var deras lojalitet ligger. Juden Herschel Grynszpans attack i Paris den 7 november 1938, inne på Tysklands ambassad, innebar att von Rath avled två dagar senare av de skottskador han tillfogats. Vi får inte heller glömma det provocerande mordet på nationalsocialisten Wilhelm Gustloff som också mördades av en jude, David Frankfurter, 1936 i Schweiz. Inget nämns heller om den handelsbockad som judarna startade 1933 mot Tyskland. Det var dock mordet på von Rath som utlöste våldet under Kristallnattens händelser.

Idag, med den enorma tillgång på fakta om verkliga historiska förhållanden, fortsätter man dra samma kvarnsten som skett  under mer än ett halvsekel om förintelsen och dess utsugning av tyska resurser. Det ger känslan av ett desperat försök att uppfinna hjulet igen. Denna gång med attack mot Sverige och i förlängningen för att underblåsa den snabbt växande filosemitismen i landet. Denna osynliga förekomst som uppstått genom mångårig hjärntvätt via media och köpta politiker blir allt vanligare och de utvalda älskar att fösa naiva goyims att beundra det förtryck de egentligen står för.

Man väljer att inte nämna att Socialdemokratin grundades genom frimureriets utvalde man, August Palm. Andra namn inom samma rörelse är Erik Palmstierna och Carl Lindhagen. Även Hjalmar Branting skall också ha varit medlem och influerad av denna sekt för implementeringen av internationella intressen inom svensk politik. Per Albin Hanssons karriär inom socialdemokratin skedde genom ordenssällskapet Verdandi, en utbrytargrupp från IOGT. Partiet har i allra högsta grad styrts av olika frimurarordnar som haft mycket starka judiska influenser. (2)

SDs dokumentär används för att slå de sista spikarna i kistan Socialdemokratin, då denna organisation har fyllt sin uppgift, att genom filmens ökade skuldbeläggning, genom detta historiskt vinklade perspektiv, motiverar fortsatt öppna gänser och mer import av välfärdsmigranter. Fakta som även SD numera står för. Ekonomisk vinning för de utvalda är inte heller en utopi då man inte i evighet kan tvinga Tyskland till fortsatt betalning för förintelsen under andra världskriget utan söker sig till nya marknader att parasitera på?! Detta sker genom manipulering av politiker, väljare och infiltrering i alla viktiga samhällspositioner och har så skett under mycket lång tid tillbaka över hela vår planet.

Man förstärker propagandafilmen genom att lyfta fram hur ca 10 000, mestadels civila, i Norge dog under andra världskriget och Tysklands ockupation av vårt grannland. Icke att förglömma hur svenska politiker agerade mot våra grannar är en verklig rysare för den historiskt okunnige. Detta skall dock ställas mot Danmarks agerande i fredstid mot tyska flyktingar från Ost-Preussen, Danzig, Pommern med flera områden där man för att tillfredställa de allierade, lät 7859 barn under 15 år dö av svält och sjukdom under ett år i de olika fångläger man transporterade dem till. Danska myndigheter har under alla år försökt dölja dessa brott. (3)

Dokumentären genomsyras av riktlinjer som utformats av juden Edward Bernays i boken Propaganda, (4) skriven 1928, för maximal påverkan av redan gravt hjärntvättade SD-anhängare som endast med glädje ser hur sossarnas smutsiga byk nu tvättas offentligt. Många tveksamma väljare kommer att fållas in i den återvändsgränd som SD representerar i dagsläget vilket är synnerligen tragiskt då det blir som att välja mellan pest eller kolera eftersom det är samma intressen som styrt Socialdemokraternas politik och vårt land som den politik SD representerar med filosemitiska anhängare och dess Israel-vänliga inställning.

Inget gott kan komma det svenska samhället till gagn genom denna transparenta dokumentär, vars syfte är röstfiske bland de sovande som är lätta offer för den synnerligen välorkestrerade propaganda tittaren utsätts för. Detta är tydlig hjärntvätt då tittaren inte ges tillfälle att också få informationen att socialdemokraterna införde kvinnlig rösträtt, semesterlagar och byggde upp vårt mycket högt ansedda utbildningssystem som urvattnats till bottennoteringar enligt PISA-mätningar de senaste åren. Vi skall inte heller glömma pensionssystemet som höjde levnadsstandarden oerhört för många när det infördes.

Man har alltså på ett mycket sinnrikt sätt fråntagit betraktaren möjligheten till att själv få göra en bedömning genom förståelsen vad detta parti å ena sidan av myntet betytt för vårt land kontra baksidan man ensidigt lyfter fram i dokumentären. Det är få födda på 1960-talet och senare samt ingen av de välfärdsmigranter som väller in i vårt land som ges möjligheten att själva bedöma – i de fall de har kapacitet att göra så – utan skall vallas som boskap in i de snäva känslosvallningar som filmen skapar.

Hur detta kan komma att skada vårt land, vår folksjäl och självrespekt för oss svenskar och vad Sveriges tidigare generationer skapat de senaste århundradena kommer endast framtiden att utvisa.

Källor:

1. https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs

2. http://www.syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf

3. Hellstorm, Nazi-Tysklands död 1944-1947, sidan 374 www.hellstorm.nu

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/børnene-der-blev-ofret-af-danmark

4. https://www.pdfdrive.com/propaganda-edward-l-bernays-whale-d7878425.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxarnas krig

Jag har utvecklat mina värderingar.

Precis som Jimmie Åkesson, partiledare i Sveriges mest Israelvänliga parti, sa i en intervju gjord av SvD junior häromdagen. Barn frågade honom om barn i homoäktenskap och repatriering av människor som ljugit om varför de kommit till Sverige, och/eller slängt sina ID-handlingar. Helt plötsligt är han för barn i homoäktenskap och att alla skall få stanna i Sverige om de vill och inte begår kriminella handlingar! Vilket svek mot väljarna eller räcker det med att han säger att han förändrat sitt tänkande?

Jag har sedan många år involverat mig i ett krig mellan mig och mördarsniglarna som obönhörligt parasiterar bland mina växter och i grönsakslandet. När detta började för många, många år sedan lyfte jag helt sonika bort de slemmiga bruna varelserna och transporterade snällt bort dem på vad jag trodde var behörigt avstånd. De kommer dock tillbaka och i mångfald. Mitt dilemma har varit att jag aldrig har kunnat göra ett djur illa.

Under det senaste året har jag dock genomgått en metamorfos i mitt inre, när jag insett att jag måste ta mig samman och se till mitt och mina grönsakers bästa och inte till parasiternas. Sagt och gjort … saxen har denna säsong åkt fram och jag är kontinuerligt ute på snigeljakt sena kvällar, under nätter då sömnen blivit störd och i arla morgonstund. Min överlevnadsinstinkt har vuxit sig såpass stark att jag numera med ett enkelt ”ursäkta mig, men detta är mitt land/mina grönsaker”, följt av ett obönhörligt klipp med saxen, befriar min jord från dessa snabbavlande varelser. Det är en härlig känsla faktiskt. Jag känner att min tanke befriats med insikten att de aldrig kan ha samma värde som vår inhemska snigelarter, vilka aldrig åstadkommit samma kaos och förstörelse i mitt land som dessa importerade, snyltande parasiter!

Sverige har aldrig tidigare invaderats på detta sätt. Därför har vi setts som naiva och lätta att föra bakom ljuset med koppartrådar/kopparband som skall stoppa mördarsniglarna. I transparensens årtusende kan dock ingen svensk längre blunda för faktum att svenska sniglar kommer att utrotas av de bruna mördarsniglarna om vi inte agerar med kraft och beslutsamhet för att återta kontrollen av den jord som moder Svea anförtrott oss. Jag hoppas att många fler svenska odlare, tar sig samman och förenar sig med mig i kampen mot parasiterna som härjar obönhörligt runt om i vårt land och bland våra odlingar. Stärk era ryggrader och ta fram saxarna i kampen mot de som invaderar vår svenska jord. Det handlar om ett riktigt krig som vi alla måste ta på allvar.

Parasiterande mördarsniglar kommer aldrig att ha samma värde som våra gamla hederliga svenska sniglar – ge er aldrig i kampen att befria Sverige från denna paria!

Debatt om SD+AfS genom Samnytt

Följande debattinlägg av Jeff Ahl kunde läsas den 20 juni 2018:

https://samnytt.se/jeff-ahl-torssell-far-garna-forklara-varfor-israel-ar-viktigare-an-sverige/

Sköldmön svarar:

AfS’s inställning att Sverige skall sköta sina problem ger mig samma inskränkta vibrationer som när man vill läka en sjuk fysisk kropp: man vill gå på symtomen men aldrig på orsaken till att man blivit sjuk.

Har AfS ingen vetskap vilka som har ett dominerande ägarskap inom media, bankväsendet och stort globalt industriellt ägande? Qui Bono betyder vem gynnas mest av denna situation? Att söndra en nation inifrån är det primära syftet i den rådande globaliseringsprocess med massmigration vi lever med.

Torsell hette tidigare Zoltan Bundzik, (en krypto-jude måhända?) har tidigare visat SD-sympatier och deltog även i Folkets demonstration som i grund och botten var ett sionistiskt räddningsförsök för SDs vikande roll i riksdagen efter December-överenskommelsen. Tania Groth inledde sitt eldtal 11 november 2015 genom att vifta med en israelisk pamflett och äskade stöd för judarna över hela världen. Ca 0.53 kan denna pamflett ses i denna video: https://www.youtube.com/wat…

Vi i Sverige kan inte ignorera när man stjäl andra människors mark och fördriver dem. Gör vi det har vi ingen rätt att själva värna vår nation. Detta innebär inte att vi inte måste ta itu med de problem som massmigrationens syften egentligen betyder: att söndra i globaliseringens anda för en total styrning av hela planeten där goyim skall slava för en ”elit” som med sin maktfullkomlighet vill att alla andra skall underordna sig dem själva.

Jag har själv i mars i år ställt frågan till AfS och ni kan se svaret här: https://frejasfolkvang.nu/2…
Man förordar alltså en två-statslösning, som alla belästa vet var ett förljuget sätt att genom tidens tand legalisera stölden av andra människors egendomar och folkmord på palestinier. FN har heller aldrig drivit frågan till sin spets utan låter status quo råda. Judar har hatat kristna sedan man korsfäste Jesus genom romerska lakejer och få svenskar vet att ca 30 % av alla palestinier är kristna.

Vi kan inte falla för filosemitismens klor som verkar ha genomsyrat SD och även AfS. Många svenskar har också drabbats av denna ism efter den hjärntvätt samtliga genomgår från barnsben till vuxen ålder. Vi svenskar har rätt till vårt land utan en osynlig regering som styr genom media, banker och makteliten. För att förstå den osynliga regeringen eller djupa staten rekommenderas läsaren att ta till sig innehållet i boken Propaganda, skriven av Edward Bernays 1928. Finns att läsa här: http://www.whale.to/b/berna…

Tyvärr urvattnas och infiltreras de nationalistiska leden av sio-nationalister där både David Duke och Kevin MacDonald envist håller fast vid att judar är en egen ras. Judar anser sig vara en egen ras när det passar dem själva och gynnar sina egna syften, annars inte. Idag vet många att judar till stor del (ca 75 %) härstammar från Ashkenazi och inte från de områden de nu ockuperat.

Vi själva får alltså inte vaggas in i tron att ”ligga med fienden” skulle fungera i vårt eget land då vi sett så många andra exempel på detta om vi tittar i backspegeln. Ta bara Tyskland, Libyen, Irak m fl länder som lierat sig med makteliten för att sedan huggas i ryggen.

Sverige-vänner och nationalister måste med ärlighet och moraliskt ansvar mot sitt eget land genomskåda orsakerna bakom det rådande folkutbyte som pågår i Sverige. Det är endast ett symtom. Låt er inte vaggas in i tron att det går att lösa utan repatriering av vår osynliga regering också. Om denna insikt saknas kan aldrig moder Sveas folksjäl växa tillbaka in i det svenska folkets ryggrad.

Vi som värnar om vårt land utan beroende till den osynliga regeringen eller djupa staten, måste förstå gällande SDs Israel-vänliga inställning och AfSs uttalanden om att den verkliga orsaken bakom massmigrationen inte är vårt problem, endast leder in i en återvändsgränd som inte gynnar Sverige som suverän nation.

Det är inte syftet med globaliseringsprocessen eller NWO som Henry Kissinger (medborgare i USA och Israel) deklamerade redan på 1950-1960-talet.

Svenskarna måste kasta av sig den blåögda, naiva godtroheten att genom parlamentarisk ordning kunna påverka rådande situation utan att ha viljan och våga se på bakomliggande orsaker till landets snabbt annalkande kollaps som massmigrationen innebär ekonomiskt och rent infrastrukturellt.

Filosemitismen är landets mest akuta hot som genomsyrar alla samhällsled och generationer. Utan insikt om vad filosemiten står för kommer Sverige att ha mycket svårt att kunna bli homogent igen.

Vilka tjänar, gynnas mest av att göra alla suveräna kristna nationer i väst och Europa till nya Palestina-liknande protektorat där folk fördrivs och folkutbyte sker för att söndra inifrån när grupper med olika ideologier ställs mot varandra???

Värna Sverige och svenskarnas rätt till ett eget land men inte genom filosemitismens alltmer utbredda influenser.

Kan man tysta ett helt folk?

Frågeställningen kan av många anses befängd men man måste ta i beaktande att vi alltsedan 1975 haft lagstiftning som innebär att multikulti anses nödvändig men att assimilering av migrationflödet helt plötsligt inte behövs. Man uppmuntrade helt enkelt till parallellsamhällen med Proposition 1975:26 som den 27 februari 1975 skrevs under av Olof Palme och Anna-Greta Leijon.

Intet ont anande svenskar kunde inte ens föreställa sig dagens situation där anti-globalister/nationalister/Sverige-vänner stigmatiseras för minsta kritik mot multikulti genom MSM, mainstreammedia, rättsväsende och godhetsyndromet som präglar vårt alltmer skuldbelagda folk. HMF, hets mot folkgrupp, används godtyckligt vid samtliga tingsrätter allteftersom rapporter från statligt finansierade grupperingar söker efter lämpliga offer på FB, twitter, bloggar med mera. Rapporter strömmar in och hetsar åklagare att väcka åtal. Äldre damer har varit särskilt populärt att åtala den senaste tiden i syfte att ställa grupper mot varandra. Detta är en krutdurk som kan komma att explodera när som helst.

Kristoffer Hell, författaren till böckerna ”Demokrati till döds – Sveriges väg in i diktaturen” och  ”Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan” (köp böckerna här) har efter GDPR tagits i bruk den 25 maj valt att stänga ner sidan www.blueshift.nu. Lojaliteten mot alla människor som ställt upp på många av de upprop han med oräddhet och engagemang stått bakom de senaste åren väger tyngre än att falla till föga för den kommande välmonitorerade övervaknings-staten. Heder åt honom som tryggar integriteten hos alla de tusentals som genom åren undertecknat hans upprop. Ni kan känna er trygga.

Nyhetsflödet får dock aldrig stanna upp och han gör det möjligt för oss alla att enkelt följa ett 30-tal alternativa bloggar med mera genom aggregatorn för både nationellt och internationellt uppvaknande.

Det är oerhört viktigt att förstå hur man sätter munkavle på ett helt folk genom lagstiftningar. För att kunna fortsätta behövs ditt stöd. Köp donatorkort här genom att välja knappen Stöd oss på www.alfheimr.is

Källa:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326/html

http://blueshift.nu

.

Metaideologins eller sionismens roll i Sverige inför valet 2018.

Den politiska sfären har baxat Sverige fram till avgrundens rand genom alltmer eskalerande och raffinerade metoder. Anders Borgs senaste uttalande att S och M borde bilda en koalitionsregering visar tydliga indikationer att valkampanjerna numera allt hårdare styrs av maktelitens och Israels/USAs globalistiska planer.

SDs krav att Annie Lööv skall hållas utanför en borgerlig koalition där de ingår med sitt stöd, vallar väljarna in i den totala för-virringens dimma. Detta uttalande pekar klart och tydligt på partiets verkliga funktion inom den rådande politiska härdsmältan i landet. Det blir allt enklare att se genom denna strategi som drivs inom det mest Israel-vänliga partiet i riksdagen, där de stigmatiserats, alltsedan 2010 genom den politik de fört, bland annat om invand-ringen, i gammelmedia. De har uppfyllt sin roll med ”heder” de senaste fyra åren genom uteslutningar och avvecklande av ungdomsförbundet med mera. Det sistnämnda har inneburit att Alternativ för Sverige (AfS) uppstått för att samla avhoppande väljare att rösta på ett parti, mycket likt det SD en gång var och stod för. AfS tar steget längre genom sin repatrieringspolitik, vilket också innebär att många som varit inne på spåret Nordiska motstånds-rörelsen väljer stickspåret AfS som stödjer en tvåstatslösning i Palestina/Israel-konflikten. Det vill säga, de vill inte se, förstå eller är ny kontrollerad opposition efter SD då de erkänner Israels stöld av Palestinsk mark och pågående folkmord. (Se email nedan.) Israel använder liknande metoder man påstår det egna folket utsattes för under Andra världskriget.

Sionismens järngrepp om både högern och vänstern inom politiken.

Den sjuklöver som suttit vid makten denna mandatperiod är samma soppa vi kan se inom republikanskt styre. Analyserar man USAs politik där demokraterna representerar vänstersionisterna och republikanerna högersionisterna, konstateras lätt att samma klimat råder i Sverige. Vi har S, V och MP som representerar vänstersionisterna och M, L, C och KD vilka representerar högersionisterna. SD agerar som kontrollerad opposition, genom att samtidigt vara det mest invandringskritiska partiet i riksdagen och stödja Israel/USA, vilka ligger bakom massinvandringen i Europa. Vi har bara inte förstått att orden monarki och republik har ett likhetstecken i globalisternas ögon där hänsynslöshetens söndrande ådra sprider sitt gift i alla nationer genom dominerande media, banker, multi-internationella företag, genom giriga, duperade politiker som endast har sitt eget och partiernas bästa framför väljarnas.

Nu går SD in i slutfasen av det uppdrag de fått av metaideologins bakomliggande faktorer genom att på ett mycket infantilt sätt kräva isolering av Lööv. Detta kan mycket lätt leda till att forcera fram en koalition enligt Borgs förslag – det vill säga den svenska djupa statens önskemål som är identisk med maktelitens agenda. S och M kan genom ett ramavtal enkelt välja och vraka ur den sk ”partimångfalden” och handplocka Lööv, allt enligt Bilderbergarnas önskemål. SDs krav leder i dagsläget endast till att partiets begäran trotsigt sopas under mattan av övriga aktörer på samma sätt som skett med deras förda politik så många gånger förut. Låt er inte svepas med i den känslo-tsunami man vill skapa.

Republiker, monarkier och nationer kommer snart att vara ett minne blott om inte varje individ tar sitt ansvar och börjar aktivt deltaga i den uppvakningsprocess som alternativ media speglar. Alla måste dock vara medvetna om den sionistiska infiltrering som även råder inom den nationalistiska sfären. Alt-right är och förblir en återvändsgränd för alla som värnar om sitt land och sitt folk så länge denna rörelse vill förbise förintelsen, försvarar eller negligerar judisk makt inom elitskiktet eller de så kallade ”osynliga regeringar” som agerar bakom ”demokratin” i väst. Istället accepterar man judisk makt som ett helt normalt inslag i samhällsstrukturen och beundrar judarnas framgångar.

Den djupa statens infiltrering, inom alla partier i de flesta nationer, är grundbulten inom metaideologin som skall driva oss mot diktaturens avgrund där Israels/USAs och maktelitens aldrig fallerande metronom taktfast manar till vår egen undergång.

Ann-Britt Axelsdotter

Källor:
Anders Borg föreslår koalition mellan M och S
Alliansen kan regera med stöd av SD
Alt-right är en återvändsgränd – på engelska

Emailkommunikation med AfS:

Ann-Britt Axelsdotter <abaxelsdotter@yahoo.se>

Till info@alternativforsverige.se mar 6 vid 8.36 AM
Hej.
Nedan några viktiga frågor gällande ert politiska initiativ:
Jag undrar hur ni ser på orsaken bakom de välfärdsmigranter vi sett välla in i landet?
Vilka anser ni ligger bakom det fenomen vi upplever i vårt land idag?

Stödjer ni det faktum att judarna tagit Palestiniernas land eller anser ni att de som fördrivits skall få återvända enligt FNs krav?
Jag är verkligen tacksam för er inställning i ovan frågor …

hälsar
Ann-Britt Axelsdotter

 

Info Info <info@alternativforsverige.se>

Till Ann-Britt Axelsdotter mar 8 vid 7.59 PM

Hej!
Vi anser inte att det är Sveriges sak att hantera andra länders fattiga migranter som valt att flytta till Sverige.
Rörande Israel/Palestina-konflikten förordar vi en tvåstatslösning.

Vänligen,
Alternativ för Sverige (AfS)

Alt-right is a dead end.

Recently I’ve come to the conclusion that there are Swedish ”nationalists” seducing nationalistic, patriotic minds in order to divide the masses in favor of the jewish mafia as well as the regular citizens minimization of its power i e being judaized.

I’m pleased to read Caroline Yeager post of November 19, 2017:

”THE ALT-RIGHT IS A DEAD-END BECAUSE IT TAKES THE WRONG STANCE on the alleged “holocaust of the jews” – it accepts this ”holocaust” as an irrefutable fact of history. It also accepts Jews into its own ranks and sees them as a permanent fixture in White countries. This is true of all those who accept having the term Alt Right applied to themselves: Richard Spencer and Daniel Friberg; Kevin MacDonald and Tom Sunic; Jared Taylor, Greg Johnson, David Duke, Henryck Palmgren and Lana Lokteff of Red Ice, and some of the writers at VDare to name just a few that come to mind. Andrew Anglin is not above using the talents of Jews (Andrew Auernheimer) but does not accept the holocaust. He calls himself Alt-Right because he wants to belong to the club, but I don’t consider him such. These people have no problem at all with homosexuals in their movement and speaking from their platforms, either”.

Carolyn Yeager

 

DSM-artikel om Hellstorm.

HELLSTORM
– Nazi-Tysklands död 1944–1947
By Thomas Goodrich
Translated by Ann-Britt Axelsdotter
Pia Hellertz – october 2017

I’ve read Thomas Goodrich’s extremely revealing book HELLSTORM – The death of Nazi Germany 1944-1947. It describes in detail the allies’ terrible attacks on the German people in conjuction with Russia, toward the end of the war and after WWII. Its time for the German people who have lived with the guilt for over seven decades, to lift the veil on their own holocaust and get long deserved recognition for their own trauma and suffering.

Right now I am dreaming of a Truth tribunal, a tribunal for the German peoples’ rehabilitation, where all facts are allowed to be scrutinised openly, where the German people get a public apology from the USA, Great Britian, France and Russia. I am aware that such admission would have fatal consequences for the ”Holocaust industry” (Finkelstein, 2001), where the ”Holocaust myth”, according to Norman Finkelstein, represents a lucrative source of income for certain interests, such as Jewish organizations, the alleged survivors and their children and grandchildren, as well as the state of Israel itself. Germany has been forced to pay enormous amounts of compensation throughout the years.

Thomas Goodrich has done a tremendous amount of research work, which forms the basis of the terrible revelations he writes about. To me, the book became a shock awakening from the 50-year-old indoctrination and disinformation through school and mass media, which first started in the 1970’s. I am ashamed when on occasions I fell into the trap of stereotyping Germans as obstinate, or headstrong and thought: ”Typical German!” I apologise, I should have understood them better … I myself was a victim, a victim, like most others, for the myth and lies perpetrated by political intersts after WWII.

Who is the author?
Thomas Goodrich’s birth name is Michael Thomas Schoenlein. He has German, French and Italian roots, according to Metapedia, who describes him as a vegetarian, an animal rights activist, as well as an ”undaunted tree hugger.” He is also a devoted cyclist.

In a very open interview, Goodrich describes what made him write the book. He also tells that no publisher would print it, except for a small university publisher, but the director who approved the publication was fired and the script was kept on a shelf for 10 years. Before Hellstorm, Goodrich had written several books and has been a well-educated and often reviewed author. It all ended after Hellstorm. On the other hand, he received a tumultuous reception by the alternative media. In the interview, Goodrich describes how he managed to have the mental strength to write about the atrocities. I quote some of his replies in my translation:

”Through all research and the process of writing Hellstorm, I realized that the world was a much more terrible place than I had imagined even in my wildest dreams. I’m not the same person after writing this book. I heard the scream from the girls slaughtered by the Jewish commissars in Neustettin. I heard the scream from those who were burned to death in Hamburg and all other German cities (sic. referring to the phosphorus bombs dropped by the British RAF). From my own childhood experiences of being sexually abused, I was able to sense that filthy saltiness in my mouth when the German POW’s in Eisenhower’s death camp drank their own urine to avoid dying of thirst. I could vomit with the women who had to kiss and fondle the rotten corpses in the Jewish torture prisons in Poland. While I learned to fear a lot in this world, I learned to hate from every tiny molecule in my body. … Certainly, researching and writing a book like Hellstorm is not good for one’s physical, or mental health. But it had its advantages. Now I realize that our Jewish enemy not only wants to kill us, but also that an unthinkable torture is part of our future. The Germans just happened to be the most accessible and easy to destroy at that time. Now the plan is to commit a complete and total genocide against the white race. The more you examine it, the more obvious this murder plan becomes. I refuse to ignore the evidence that lies in front of my eyes”.

Thomas Goodrich refers to a variety of sources and references, such as diaries, letters and written wittness reports, presented in an almost seven-page long reference list and he has also provided very accurate footnotes throughout his book. Mr Goodrich also did personal interviews with a number of survivors.

The book has recently and for the first time, been translated by Ann-Britt Axelsdotter, a Swedish volunteer, and she has done an excellent job with it. When I was proof reading Ann-Britt’s work during her translation, I could sense that the same way as Goodrich, she was able to embed herself into the destiny of the suffering Germans and thereby experience, understand, and describe their plight, using the appropriate Swedish expressions. This heroic translation will definitely be of great value for Swedish people to finally get a balanced insight into what actually happened during World War II, in their own language. The victorious Americans, British, French and Russians, were far from the ”heroes” that their propaganda machine had been presenting to us for all these years since the conclusion of the war.

The Germans were shunned
Mr Goodrich states in his book that German authorities had sought independent inspections by neutral observers from such countries as Spain, Sweden and Switzerland to witness and document the bloodbaths perpetrated on the German people. All such requests for observers were met with silence, says the author (p. 4).

Judea förkunnar krig mot Tyskland

The Jewish power
It was the American Jews who hated Hitler’s sanctions the most. They spread rumour after rumour about the persecution of Jews, including the false rumour of ”extinction” of German jewry. A German soldier later writes ”When you see what the Jews have done to Russia, you begin to understand why the Führer began his fight against Judaism” (p. 51).

In this context, I would like to mention the British science historian Nicholas Kollerstrom in his book Breaking the Spell – The Holocaust: Myth & Reality (2014) where he describes the pattern of expulsion of Jews from a multitude of European countries prior to Hitler wanting to deport them from Germany. From France in 1253, England in 1290, France again in 1306, Saxony in 1348, Hungary 1360, Belgium 1370, Slovakia 1380, Austria 1420, Netherlands 1444, Warsaw 1483, Spain 1492, Lithuania 1495, Poland 1498, Italy 1548, Bavaria 1551 , Prague 1557 and Bohemia 1744.1 Hitler’s Germany was thus far from being the first. But what was, or were the reasons, for these expulsions, I ask myself?

According to the Jewish writer Henry Makow (2014)2, it was because of the Jews viewing themselves as the ”chosen people of God,” and arising from this viewpoint, their supremacist attitude, that resulted in them being rejected by the native European populations. Jews, in fact, considered themselves as ”rulers”, and non-Jews, or ”goyim”, as cattle (according to their sacred scriptures of the Talmud3), who should serve their Jewish masters in the European people’s own homelands. Makow also refers to Pope Pius V., who explained the expulsion of the Jews as being due to their constant seduction of gullible people with their ”satanic illusions, charms, magic tricks, and witchcraft”, contrary to Christian values.

It is also welknown today, that most of those behind the Russian Revolution, as well as the leading dignitaries of the Soviet politbureau, were Jews, such as Lenin, Trotsky, and even Stalin. It was Adolf Hitler who realised that ”Jewish Bolshevism and Communism,” presented the greatest threat to European democracy and way of life and it became his and the German nation’s mission to prevent the bolshevik menace from overrunning Europe. The German soldiers who penetrated the Soviet Union saw first hand the Russian peoples’ misery, poverty and suffering (page 51) under the yoke of their jewish masters. They realized that the only way to prevent Germany from becoming a vassal state of communism under Jewish leadership was to fight against the communists to death.

Propaganda war against Germany
A huge propaganda war against Hitler and Nazi Germany was started by the jewish bolsheviks. Mr Goodrich brings to our attention some very telling contemporary jewish remarks about Germans . ”The German only has one political ideal. It starts from his fat neck, and his pale, watery eyes … He’s a pure killer. The idea of killing innocents gets this German’s countenance to shine … ” and so forth and so on (p. 6). An American jew, by the name of Theodore N Kaufman, wrote a book titled Germany Must Perish! (1941). In the book, Kaufman writes: When the war against Germany had been won, all German men and women will have to be sterilized. The American media were ”delighted” by Kaufman’s suggestion. Imagine the reaction, if a European made this statement about the Jews! Due to this constant anti-German propaganda, by the end of the war, as Goodrich reveals, Americans and Britons had no misgivings about killing either a Nazi soldier, or an innocent German child (page 7).

Yalta meeting
In February 1945, Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Josef Stalin met in Yalta on the Crimean Peninsula. All three had a pathological hatred of Hitler, Germans and Germany, but their hatred was for various reasons. Stalin’s hatred was about Germany being a political opponent. Goodrich describes Stalin’s paranoia and enormous cruelty. Among other things, he refers to the some 30 million Ukrainian farmers who were deliberately starved to death on Stalin and his jewish gangsters’ orders in the 1930’s, in what has come to be known as the Holodomor. ”Another 10-20 million people who refused collectivism, or were considered politically unreliable were sent to Siberia as a punishment” (p. 97). Being sent to the gulags meant inevitable death.

As we read about these things, there comes the realisation, that why do we always only hear about Hitler’s supposed cruelty towards Jewry, often in fanciful details – wheras Stalin’s horrible treatment of our fellow Christian Europeans is rarely mentioned in the mass media, and on those rare occasions when it is, it is in paasing and is heavily glossed over!

Goodrich tells us how Churchill and Roosevelt fought for Stalin’s interests and did everything to please him, while in return, Stalin despised Roosevelt (p. 99). One sign of Stalin’s contempt for the American president was to ”force the frail and terminally ill Roosevelt to travel halfway around the globe to attend the Yalta meeting.”

Churchill, Roosevelt and Stalin at Yalta, these three gentlemen were the world’s most powerful men at the time. How would they be compared to today’s most powerful men? We learn more from Mr Goodrich’s book.

Morgenthau Plan
On May 7, 1945, the unconditional surrender was signed by Germany and the Third Reich ceased to exist (p. 253). On September 5, 1944, nine months before the end of the war, President Franklin Roosevelt officially approved the plan to eradicate Germany and its population from the map. The plan was drafted by Roosevelt’s State Secretary Henry Morgenthau and his assistant Harry Dexter White. Both were Jews. According to the program, Germany would be totally destroyed after the war and the population would be drastically reduced. The idea was to reduce the remaining German population to subsistence farming. It was estimated that within two generations Germany would cease to exist. (p. 7).

The hatred of the allies against the Germans were kindled to a fever pitch by the jewish media and their willing lackeys: ”Take everything from the Germans,” demanded the Czech president Edvard Benes. ”Leave them only a handkerchief to sob into!” (P. 259). ”You may kill Germans, it’s no sin,” cried a priest to a village mob, writes Goodrich.

Ilya Eherenburg
The author Ilya Eherenburg, one of the most influential Jewish writers in the Soviet Union, addressed the soldiers of the Red Army who would confront German civilians during their advance into the German heartlands, as such: ”Oh, Glorious Soldiers of the Red Army! The Germans are not human beings … If you have not killed at least one German a day, you have wasted your day … kill the Germans – it’s your motherland’s request. Do not miss! Do not let through. Kill, kill, kill, you men of the Red Army, kill! No fascist is innocent, be he alive, do not fail!”
”Kill them all, men, old men, children and women, but only after you have had your fun with them” he incited through his flyers”. ”Kill. Nothing in Germany is innocent, no living, or not yet born.” Break down the pride of the German women. Take them as your legitimate booty. Kill, you brave soldiers of the victorious Soviet army.”
Meanwhile, most Germans had no idea what awaited them, and what had been spoken about them!(P. 9)

Bomber Harris

”Bomber Harris”.

Total destruction
The bomb attacks against German cities meant that ancient cities and invaluable art and cultural treasures were completely destroyed. Recurring massive air attacks, including saturation fire bombings, destroyed everything. Over and over again, the aircraft returned and bombed everything in sight, nothing was spared, from historical buildings to people, including mothers and their children, the old and the infirm, and even refugees. It was anything but a war between soldiers. The architect behind these terror attacks were Arthur Harris, chief of the British Bomber Command.

He came to be called ”Bomber Harris”, and this genocidal criminal was rewarded for his mass-murderous rampage with his proud statue outside St Clement Danes Anglican church in the Westminster district of London.

The destruction that affected me the most was the phosphorus bombings against the ancient city of Dresden. Between February 13 and February 15, 1945, three months before the peace agreement, Dresden was bombed under eight raids by about two and a half thousand enemy planes. Everyone knew by then that Germany had already lost, so the bombing was meaningless from a strategical standpoint, other than to booster the ego of those who ordered it and of those who carried it out.

On February 13, an annual German event, the Fashing tradition was celebrated in Dresden. People dressed up in amazing costumes, and were visiting bars, theaters and restaurants to spend time and enjoy themselves for a few hours. Because of the war and its demoralising influence, the celebration had been abandoned more or less throughout Germany. But everyone was convinced that Dresden, this ”Paris on the Elbe”, which had one of the world’s largest collection of cultural treasures, would be spared and not attacked. But they were wrong. The allies struck with full force. There were no military targets here. Only women, children, refugees, and irreplacable cultural treasures.

Official figures of the dead reported by the allies were about 25,000. Credible reports by contemporary German officials, as well as a number of reputable historians however, put the number of deaths at up to half a million people. And those who died there, suffered a terrible fate: the phosphor bombs ensured that they were burned to death alive!

 

Dresden kremering februari 1945

Piles with corpses in Dresden

Even when people were fleeing, British and US bomber planes flew around again at low altitude ”and slaughtered thousands” with high explosive bombs (p. 244).

Hitler
Goodrich talks about Hitler’s mindset during the war. How he became increasingly despondent of what happened. Towards the end of the war, he and those closest to him, lived in the Bunker.

Goodrich describes life in the Bunker with the help of a number of sources, including officers who visited him. Hitler became more and more ”desperate”. ”Hitler was hardly more than a caricature of what he once was. I wondered how this could be possible, under six years, this idol for a whole generation of young people had become a human wreck,” says one of his officers who frequently visited Hitler (232). According to the same source, many of his confidants tried to persuade him to leave and fly away. His personal pilot, Hans Baur, tried to convince him to escape. According to the sources, Hitler staunchly refused and said, ”You must have the courage to take the consequences. Fate wanted it to be like this ”(p. 232).

Stalin abandoned his own soldiers
According to Goodrich, Stalin declared that any soldier who was captured by the Germans, was a traitor. The Russian prisoners of war taken by the Germans were completely abandoned by Stalin. Meanwhile, deserters from the Red Army who handed themselves over to other allied forces, were promptly returned to the Soviet Union, in agreement with Stalin, with full knowledge of what awaited these soldiers: a quick execution if lucky, or hard labour and death in one of the Siberian gulags.
The famous Russian writer, Aleksandr Solzhenitsyn, was a captain in the Soviet army and he later recounted his experiences in the gulags of the Soviet Union.

Lootings
Goodrich reports that Soviet officials assembled all manner of people, from children, women, disabled people and even criminals released from jail, in the army (page 64). It was no wonder then that a German soldier wrote the following back home: ”It’s not people we fight against, it’s simply animals!” (P. 65).

The Russian and Mongolian soldiers were completely awestruck at the luxury they saw in Germany. They were allowed to steal anything they could take. Trucks were loaded with all they would come across, from technical equipment, furniture, clothes, sewing machines, aircraft, bathtubs, beds, mattresses, rugs, etc., in other words, anything which they could bring back home with them (p. 282). After the end of the war, whole factories, such as steelworks, chemical plants, shoe factories and the like, were disassembled and taken to the Soviet Union. They cut down whole forests and even took window frames, doors, etc. for wood when they needed fuel. The other members of the allies turned a blind eye. They often did the same. An American soldier said, ”We freed” German property. The Russians simply stole it ”(p. 283). Goodrich describes how some Russian soldiers even unscrewed water taps believing they could get water from them when they returned to the Soviet Union. Germany was emptied and destroyed.

The torture of people
The most controversial stories in HELLSTORM are about how the Russians and the allies treated the Germans. I’ll just take a few quotes to describe. The book is full of similar horrible stories.
”When German soldiers were captured by the guerrillas, they were often dealt with in abhorrent manners. It was not uncommon for the Soviet soldiers to torture their prisoners and hang them up, sometimes with their genitals shoved in their mouths ”(p. 58).
”On the yard further down the road stood a carriage by which four naked women were crucified by nails through their hands. Behind … there was a barn and on both gates, naked woman were also crucified with nails through their hands”.
US and British officers often forced German men, women and children to dig up abandoned remains of those who died in concentration camps and drag them to funeral pires. These Germans were often affected by the contagious epidemics the victims died of. Due to road and rail bombings by the allies, the supply of food, clothing, fuel and medicine never reached their destination, which meant that thousands of prisoners in the concentration camps died of typhoid fever, starvation, dysentery and tuberculosis (p. 248)

As a consequence of the orchestrated anti-German propaganda, the American forces became furious when they saw the great piles of starved and naked bodies. General Eisenhower also visited the camps with his lieutenants and saw the graves with ”skeletal remains of prisoners”. He remarked, ”I want all American units, not just those at the front, to see this place. … We have been told that the American soldiers do not know what they are fighting for. Once they see this, they will understand what they are against ”(p. 247). In a camp, they also took the locals to see.

”God, I hate Germans,” wrote Eisenhower to his wife in 1944. As Mrs Eisenhower, like all others close to the general knew, Dwight Eisenhower’s disgust for all German was almost pathological. I have tried to seek the cause of this hatred, but neither Goodrich, nor other sources have helped me understand. Eisenhower used to be called ”The Swedish Jew”, since his father who was a Jew, married a Swedish non-Jew. He is called a war criminal by several sources. For example, he refused to accept the German prisoners as POWs, which, according to the Geneva Convention, should have been treated with dignity. He redefined them as DEF’s, or Disarmed Enemy Forces, which allowed him to treat them as he pleased.

At the final capitulation on May 8, 1945, the superintendent had control of more than 5 million ”worn, exhausted but living, enemy soldiers” (p. 270). ”It’s a pity we could not kill more,” said the disappointed Eisenhower. Now, one had to be satisfied with the ”second best”: ”If he could not kill armed Germans during the war, he would kill unarmed Germans when peace was concluded,” writes Goodrich (p. 270).

Women and children
Its been very painful reading about the plight of German women after the war. Rape was so common, I am amazed at how they were able to survive. Many of them raped 20-30 times per day. Even very young girls and children. They were hurt, bleeding and destroyed both physically and deep in their souls. Many of the raped women had their own children to look after, protect and shelter. Women who were raped became pregnant, giving birth to children who died of starvation, due to weather condition and other hardships.

Goodrich writes of children below the age of ten years and older people over 60, to have had a slim chance of surviving the hard winter of 1945-46. Another source says, ”the number of stillborn were equal to live born”. There were simply no nourishment for them. Mothers were bleeding to death and dying of sepsis, while infant mortality reached 90 % of all births according to another source.(s. 292).

Many countries experienced surpluses of food, including Denmark, ”a nation waiting only for Eisenhower’s nod to send several tons of beef south.”(s. 295). But approval never came. Even president Truman refused. Hunger became a powerful incentive to sexual surrender, because ”a bit of food, a bar of chocolate, or a bar of soap made rape unnecessary.”(s. 296). Some women, especially those consorting with officers enjoyed luxuries long forgotten.(s. 293).
”The fact can no longer be surpressed, namely, the fact that it has been and continues to be, the deliberate policy of a confidential and conspirational clique within the policy-making circles of this government to draw and quarter a nation now reduced to abject misery. In this process, this clique, lika a pack of hyenas struggling over the bloody entrails of a corpse, and inspired by a sadistic and fanatical hatred, are determined to destory the German nation and the German people, no matter what the consequences” … said senator Homer Capeheart from Indiana (s. 293).

Goodrich tells us that those who really committed real evil ”were forgiven, while those with higher rank, such as US generals, became presidents…..” (p. 350). The Allies had nothing to fear. They had won the war. In addition, they were allowed to write history.

The fantastic Germans
Along with the horrible stories of murder, torture, rape, harassment, robbery and total destruction, the Germans attempted to try to live normal lives as much as they could. Goodrich tells us about the German sense of humour: ”Enjoy the war, peace will be horrible”. If there was a shortage of food, fuel, medicine and clothes, then why not make more beer?! And they did just that. The author tells us that eleven out of the 17 breweries in Berlin managed to keep their production on steam (page 190). ”Today we’re lucky, tomorrow we’re dead!”, they voiced, determined to live every moment fully, despite the hardships, writes Goodrich.

Translators add-on
Ann-Britt Axelsdotter who translated this book have added a chapter, called Translators add-on, where she reports interesting facts, figures and pictures. She describes the destruction of books, ”During 1945, some 35,743 different titles and publications in bookstores and within the scholar system were destroyed with the purpose of extinguishing German cultural heritage and collective German memory … (s. 369). She quotes George Orwell who wrote ”The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history”.

She also tells us that over 700 detention and labor camps were built in the United States during WW2, for those of German descent (of whom there were about 11,000), and for German POWs (about 400,000). The arrests began 4 days before the United States joined the war. Roosevelt used these prisoners to exchange them against diplomats and businessmen who had been arrested in Germany and Japan. Many of these German prisoners were forced to stay until August 1948 when the last were released (p. 370). They had no rights because they were considered enemies. In addition, they were forced to sign non-disclosure agreements and were threatened with deportation if they ever told anything about their stay in the camps. This was another thing we did not learn about from the largely jewish controlled media either.

Ann-Britt Axelsdotter also tells us that from January 1, 1945 to January 31, 1946, 13,741 German refugees died in Denmark, of whom 7,859 were children under 15 years of age (page 374). No investigations were made whatsoever into these deaths. Again, a case of wanting to please the Allies, no doubt! The local officials refused to give food and care to those starving and sick people. The additional notes contain many more upsetting and shocking numbers. Ann-Brit finishes her notes with the words:

”What is most amazing is that we had all these atrocities happen with the outside world’s unquestioning acceptance of them. How can the whole planet’s population be so duped up to the present?”

Yes, I wonder too. And I’m sincerely grateful to Thomas Goodrich for his amazing research and his book. And I’m as grateful to Ann-Britt Axelsdotter who translated and made the book available to us in Swedish.