Sköldmö

Sköldmön står med svärdet i sin hand sida vid sida med de övriga krigarna.

Stolt vandrar jag med lyft huvud och värnar om våra oskyldiga barn, de gamla samt djuren.

Sanningen skall segra!