Valets bragdmedalj går till Göteborg.

Demokraterna i Göteborg har genomfört ett fantastiskt val på kommunal nivå. Partiet fick 17,2 % av göteborgarnas röster igår.

Partiet startades våren 2017 av fd moderaten Martin Wannholt och har fokuserat på Västlänken. Denna strategi och partiets benhårda inställning att alla eventuella förhandlingar med övriga partier baseras endast på att Västlänken skall bort, måste beundras.

Den är inte bra för Göteborg, meddelar partiledaren Martin Wannholt gång på gång. Under de senaste åren har göteborgarna förstått vad Västlänkens effekter på staden innebär. Wannholt faller inte för medias försök att få honom att avslöja till, och i media, vilka allianser som kan komma till stånd efter denna (våg)mästarroll i göteborgspolitiken som Demokraterna nu innehar.

Denna strategi måste alla nytillkomna partier, som vill in i riksdagen, ta till sig och fortsätta ett oavbrutet arbete under kommande mandatperiod.

Tydligen är vad som kan liknas vid idiotism, så grav ute i vårt fosterland att man ännu inte förstått vad som är bra för Sverige och vår nation.

Vi har en statsminister som meddelat att han inte avgår, och med skickligt clownaktigt manér, aktivt arbetat för att försvaga vårt land rent ekonomiskt genom välfärdsmigranter och anhöriginvandring som svallar i dess kölvatten. Dessa har effektivt placerats ut i alla kommuner. Detta är bra för den djupa staten som vill söndra landet inifrån genom jämnt utplacerade befästningar av människor som för det mesta tillhör en ideologi som inte är bra för Sverige. Befästningarna förökar sig genom samhällsekonomisk parasitering där värddjuret, det vill säga Sverige och landets skattebetalarna hålls upptagna för att försörja de flesta inom dessa grupperingar och se till att skutan Sverige inte sjunker alltför snabbt.

Vi har sett hur dessa befästningar förvandlas till No-Go-Zoner – NGZ – med parallellsamhällen. Detta är inte bra för Sverige och de som byggt upp landet. Framför allt inte för kommande generationer.

Har inte svenska folket fått nog eller är de så totalt befriade från stolthet, kärlek och respekt för sitt eget folk och land att man inte förstår detta enkla budskap: Vi skall bara jobba för politik och saker som är bra för vårt land.

De flesta svenskar är alltså inte mätta på våld, kriminalitet, gruppvåldtäkter eller en klar och tydlig bana mot ekonomisk och infrastrukturell kollaps. Tydligen behöver fler drabbas av det som inte är bra, på ett personligt plan, innan man kan få insikten att vi skall rösta på det vi själva tycker om och det som är bra för Sverige som suverän nation.

De som redan har fått nog måste förenkla budskapet och fortsätta att sprida det till den alltmer mentalt, tankemässigt förslavade och hårt arbetande svensken ute i vårt fosterland de kommande fyra åren.

Svenska folket måste bryta PK-trenden, vårt Politiska Karma, vi nu ser rullas ut som en röd matta framför oss.

 

Koden till att bryta Sveriges Politiska Karma.

Innan negativa mönster/beteenden kan brytas måste intentionen att söka efter desamma uppstå inom ett samhälles struktur, för att sedan följas av insikt. Det räcker dock inte att upprepa samma mantra gång på gång eller vad som också kallas att uppfinna hjulet med jämna mellanrum. Vi måste själva ta ansvar för våra liv och skapa nya beteendemönster och tänkande. Vi måste göra något själva.

Sveriges Politiska Karma är en förklädnad, skapad av sionister, efter att 68-rörelsen fyllt sitt syfte att infiltrera landets olika institutioner. 68-rörelsen bestod till stor del av marxister och många av dem var judar. Det är därför vi idag omges av ett etablissemang som snabbt kan förvandla hur den effektiva hjärntvättsprocessen skall styra svenskarnas beteenden och påverka deras val på daglig basis. Vi lever idag med vad vi luras att tro är en PK-kultur, Politisk Korrekthet. Detta är en kod för Politiskt Karma.

Tittar vi på hur vårt fosterland utvecklats det senaste århundradet måste man med skarp intuition hitta det finmaskade nät som lagts ut för att förvilla medborgarna. Detta nät har reparerats åtskilliga gånger för att sedan åter kastas ut och sjunka ner i det mänskliga medvetandet. Reparationer och vissa modereringar är nödvändiga allt eftersom då sanningen alltid tenderar att tränga upp till ytan hos enskilda vakna människor. Dessa stigmatiseras genom media, sociala strukturer och riskerar att mista försörjning samt att bli utstötta av familj, vänner och omgivningen. Modern häxjakt utan att döda.

Dessa sanningar får etablissemanget eller den utvalda, självut-nämnda eliten att omstrukturera strategin för massorna mycket snabbt och effektivt.

Detta uppnås via media, politik, feminism och globala påtryck-ningar.

För att kunna bryta denna propagandamatning måste insikten om karma uppnås. Många filosofer och teorier pekar på mönster som vi under olika livsformer fått med oss in i nuet.

Detta är dock en förvillning i sig eftersom vi alla lever i nuet och därmed endast har möjligheten till att skapa en morgondag utifrån hur vi tänker idag. Upprepar vi samma tankar som igår blir också morgondagen likadan som igår.

Läggs detta på ett nationellt plan sker samma utveckling för vårt land som för individen. Vi sitter fast i ett nät där upprepningar sker med snarlika scenarios.

Det är därför vi måste stoppa den Politiska Karma-lektion vi lever med idag.

Imorgon är det den 9/9 2018 = 9+9+2+0+1+8=29=2+9=11=1+1=2

Siffran två står för enande att följa den ledande ettan och även att uppfylla meningen i livet och själens syfte. Den syftar också på det feminina i balans till det maskulina energin som domineras i siffran ett.

Siffran 11 är ett mästarnummer inom numerologin där intuition, insikt, läkning och helande råder.

Detta är koden för att bryta det Politiska Karma-mönster vi lever med idag.

Imorgon är synnerligen en ödesdag för vårt fosterland.

Lev i nuet – rösta på en morgondag där svenskarna har en plats i sitt eget land, där vi inte sitter fast i nätet för att urlakas och sluta existera som stolta medborgare i Norden.

Ära våra förfäder och ge våra kommande generationer en chans att leva i ett enat och homogent samhälle som kan utvecklas utifrån de val vi gör i nuet.

PK-muren har börjat vittra sönder idag den 7 september …

… efter AfS-finalen i Kungsträdgården. Många bra talare steg upp på podiet och med verbala släggor påbörjades denna process med stöd från andra aktiva europeiska politiker.

P1290261

P1290241

P1290236

Sakari Linden från Finland är en stark nationalistisk och karismatisk talare då han öppet verkar för ett starkt Norden utan influenser utifrån men med stöd från andra nationalistiska partier från Europa.

P1290246

Det står dock klart att det är alltför många som fortfarande inte vill se roten till det onda vi lever med idag. Vi skall inte se tillbaka 30-40 år utan minst ett sekel för att förstå vilka utvalda som formar vår osynliga regering eller vad andra kallar den djupa staten.

P1290166

68-rörelsen är den mest inflytelserika gruppering som står för den starkaste indoktrineringen vi upplevt i modern tid. Utvalda inom denna rörelse är idag de drivande inom media och andra mycket dominerade samhällsbefattningar. Detta togs också upp av flera av riksdagskandidaterna vilket var mycket viktigt eftersom många inte är gamla nog att veta vad som hände under slutet av 1960-talet.

Den belgiske talaren kunde lätt förväxlas med inte mindre än Netanyahu under sitt tal. Det måste dock anses oroande att man genom denne talare så transparent avslöjar sin vänliga inställning till Israel.

Sverige kan aldrig bli fritt från mångkultur, stigmatisering genom media, om vi inte vågar titta på den sida av myntet som är den verkliga orsaken till rådande status i vårt fosterland. Denna sida som under såpass lång tid vurmat för öppna gränser och hjälpt till att lobba fram världens första feministiska regering. Visserligen talar man om detta när man vill rensa ut i media-träsket men AfS måste inkludera sanningen på ett mycket tydligare sätt vilket framgick av den stora okunskap som ofta skymtade fram i chatten under live-sändningen. Kunskap är makt – utbilda de unga och AfS kan växa mycket snabbt.

P1290239

P1290270

Samtliga bilder från en mötesdeltagare.

Sverige är svenskarnas land – lycka till den 9 september AfS!

 

 

Sverige, Europas ledande demokratur? Ett fall för OSCE och NAM.

Oaktat vilken politisk åsikt vi har måste alla försök till maktfull-komlighet inom media och på ett politiskt plan lyftas fram.

Kuvas vi till att inte göra detta lever vi i en demokratur där många bekvämt lutar sig tillbaka i soffan varje helg efter en hård arbets-vecka. Där låter man sig vaggas in i tron att vi har demokrati i Sverige. Så är inte fallet och tyvärr har det inte varit så på många år.

Redan 1965 skrev vår älskade nationalskald Vilhelm Moberg följande:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

 

Skärmavbild 2018-09-06 kl. 10.26.46

Vilhelm Moberg, författare och samhällsdebattör, 1898-1973.

 

2018-09-06

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Ul. Miodowa 1000-251 Warsaw

Poland

Office: +48 22 520 06 00

Fax: +48 22 520 06 05

office@odihr.pl

CC Thomas Rymer, thomas.rymer@odihr.pl

Ongoing election fraud in Sweden.

Dear OSCE/ODIHR/NAM-Need Assessment Mission in Sweden.

In a case of apparent election fraud, Kungälv municipality rejects the Nordic Resistance Movements/NMRs application to set up a election booth in Västra Parken, in Kungälv. Shortly thereafter, all the municipal councils applied to set up their own election booths at the same location which was approved.

July 17th 2018 Kungälv police department received NMRs application. This request was forwarded to the municipality for their opinion to base the police departments final decision on.

NMR received following reply:

”The municipality of Kungälv has rejected your application for use in accordance with Chapter 3. Section 1 of the Order. The police authority may not, therefore, notify the requested permit. The application should therefore be rejected.”

16 days later, on August 2nd, all political parties represented in the municipality, applies for their own election booths at the same location, which was approved by themselves.

Its therefore urgent for a separate investigation regarding the actions within Kungälvs municipality and the escalating trajectory of electoral rigging in Sweden.
Yours sincerely

Ann-Britt Axelsdotter

Source:

https://www.nordfront.se/valfusk-i-kungalv.smr

 

Thomas Rymer <Thomas.Rymer@odihr.pl>.   

6 sep. vid 10:35
Till:Ann-Britt Axelsdotter,Office

Dear Ms. Axelsdotter,

Tanks for getting in touch with this information.

FYI, ODIHR has sent a two-member election expert team to examine and assess two particular aspects of the process: The implementation of new regulations on campaign finance reporting and oversight, and legislation regarding procedures in polling stations – particularly, in relation to the way ballots are made available and how this affects secrecy of the ballot.

This was decided on the basis of information gathered in a visit by the needs assessment mission you mention, in May, during which experts from our office met with representatives of the authorities, including the electoral authorities, and of political parties, civil society and the media.

The report on the visit can be found here: https://www.osce.org/odihr/elections/383934. Information about the election expert team in general can be found at  https://www.osce.org/odihr/elections/sweden/388586.

Hope this answer and information help!

Best regards, 

Thomas Rymer

Spokesperson/Senior Press and Public Information Officer

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

ODIHR | Miodowa 10 | 00-251 Warsaw

Office:+48 22 520 06 40 | Mobile:+48 609 522 266

| osce.org/odihr  | thomas.rymer@odihr.pl

 

EET Sweden <office@odihr.se>
Till:abaxelsdotter@yahoo.se
7 sep. vid 16:46
Dear Ms. Axelsdotter,

Thank you for sharing your concerns/information.

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) carries out election-related activities in OSCE participating States to assess the extent to which elections respect fundamental freedoms and are characterized by equality, universality, political pluralism, confidence, transparency and accountability.  The Office also supports authorities in their efforts to improve electoral processes and to follow up on recommendations by ODIHR election observation and assessment missions. So far, ODIHR had deployed election-related activities in 56 out of 57 OSCE participating States and continues to regularly observe elections in states emerging from a non-democratic past as well as in longer-established democracies.

ODIHR has various formats for election observation and assessment activities. Following a Needs Assessment Mission carried out in May 2018, it was decided that an Election Expert Team consisting of two experts be sent to Sweden to assess the electoral process for compliance with OSCE commitments, other international obligations and standards for democratic elections, as well as national legislation. The experts will assess the election-related legal framework pertaining to the uniform implementation of election procedures and review the implementation of the campaign finance reporting and oversight framework. The final report will be prepared some two months after the elections and will be publicly available on the ODIHR website.

 

 

Snabb marsch från förintelsetest till förintelsemuseum.

Under hösten 2017 lanserades förintelsetestet. www.forintelsen.nu

Ungdomar som ville dela med sig av denna andra sida av myntet delade ut informationen till andra elever.  Detta medförde att man vred upp blåslampan på full styrka inom media, förintelse-industrin och de fåtal personer som är gamla nog och fortfarande lever, att kunna lyftas fram för att vara dess representanter.

100 000 böcker skall nu delas ut bland niondeklassarna som motvikt till detta test. Det är Forum för levande historia – den historia som alltså skapats av vinnarna efter de två världskrig som det tog att få Tyskland på knä, företaget Axel Johnson och stiftelsen Natur & Kultur (vilka t ex stödjer Expo) som ligger bakom utgivningen.

Intressant gällande Natur & Kultur är att de ökar rörelseresultatet till 66 miljoner kronor under 2016 genom all litteratur de ger ut till SFI/SVA (svenska för invandrare och svenska som andraspråk.)

Denna stiftelse är undantagen tillsyn och man kan läsa följande på deras sida:

Sådana böcker skola genom sitt innehåll bland annat motverka totalitära idéer och främja politisk och ekonomisk frihet. De skola sålunda verka för världsmoral, mellanfolkligt samförstånd, världsfederation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta etc.”

https://www.nok.se/om-natur-kultur/stiftelsen-natur-kultur/urkund/

Är det sålunda världsmoral att motverka sanningen?

Ja blir svaret, om man vill fortsätta ha ett hjärngrepp om mänskligheten och den programmering som pågått under snart ett århundrade om hur ondskefulla det tyska folket är.

Ja blir svaret, om man ser på den utveckling som skett under 2018 när överlevare från tyska arbetsläger fortfarande kan få till stånd censur av google/youtube m fl medieplattformar, genom våra styrda tidningar och TV och radiokanaler.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6858401

http://jinge.se/allmant/google-hyr-10-000-personer-for-att-censurera-youtube.htm

https://samnytt.se/youtube-censurerar-alternativ-for-sverige-igen/

Vad som måste anses mest flagrant är den snabba marsch Löfvén gjort gällande de 100 miljoner som skall avsättas till ett förintelsemuseum. Det är den nu 92-årige Max Zafir som varit medias utvalda ansikte för denna kampanj av påtryckningar mot Lövfén innan han avgår efter valet den 9 september. (Han var också ansiktet media använde sig av för att trappa upp censuren av google och youtube.)

Sanningen är dock att det finns många fler miljoner tyska civila och soldater som haft ett mycket längre lidande än vad de utvalda ständigt upprepar för att hålla förintelse-industrin vid liv.

Därför vill jag lyfta fram ansiktet av den siste tyske krigsfången som släpptes 2014:

Skärmavbild 2018-09-05 kl. 18.33.57

De 69 år som Richard Kunze tillbringade som krigsfånge är något vi aldrig får glömma. www.hellstorm.nu sidan 377.

Förintelsetestet på norska

Hur skuld skapas och kapar mänskligt sunt förnuft.

Bara några få minuter in i dokumentären om Socialdemokratin, Ett folk, Ett parti, (1) har fällan gillrats för gemene man och kvinna som lever i experimentlandet Sverige. Deras intet ont anande propagandastyrda sinnen kapas i en känsloflod av fakta kring partiets tidiga grundvärderingar. Syftet är att skapa en gigantisk kollektiv skuld som skall motivera mer multikulti och utplånande av vårt kristna skandinaviska ursprung. SD använder sig av samma tillvägagångssätt som förintelse-industrin skapats genom. Skillnaden är hårfin och endast den mer rutinerade förstår hur raffinerat SD används i pågående valkampanj av de bakomliggande intressen som styr partiet. SD är det mest Israel-vänliga partiet vi har i Sverige med en judinna, Paula Bieler, som påtänkt kronprinsessa efter Jimmy Åkesson?!

Hur många kommer att duperas av denna dokumentär till att lägga sin röst på SD den 9 september i år? Besvikelsen kommer dock att bli stor för dessa väljare som kommer att uppleva samma svek vi sett politiker begå under det senaste seklet.

En djupanalys måste ske genom ett bredspektrum där tittaren inser hur man i dokumentären använder Tyskland och judar för stigmatisering av Sverige och den mycket intrikata skuldbeläggning man vill skapa över hur judar led under andra världskriget. Detta också genom Socialdemokratins försorg. Det känns patetiskt när den skarpögda upptäcker hur man direkt efter att nämna Kristallnattens upplopp visar en bild i dokumentären på döda tyska civila i Hamburg efter massbombningar från 1940. Denna typ av häcklande är noggrant planerad och icke ovanligt förekommande i propagandafilmer som denna där man irrelevant fokuserar på hur de, benämnda med skällsordet ”nazisterna”, dödade judar. Att sedan utesluta mordet på ambassadsekreteraren Ernst von Rath i dokumentären som utlösande faktor till Kristallnatten, visar var deras lojalitet ligger. Juden Herschel Grynszpans attack i Paris den 7 november 1938, inne på Tysklands ambassad, innebar att von Rath avled två dagar senare av de skottskador han tillfogats. Vi får inte heller glömma det provocerande mordet på nationalsocialisten Wilhelm Gustloff som också mördades av en jude, David Frankfurter, 1936 i Schweiz. Inget nämns heller om den handelsbockad som judarna startade 1933 mot Tyskland. Det var dock mordet på von Rath som utlöste våldet under Kristallnattens händelser.

Idag, med den enorma tillgång på fakta om verkliga historiska förhållanden, fortsätter man dra samma kvarnsten som skett  under mer än ett halvsekel om förintelsen och dess utsugning av tyska resurser. Det ger känslan av ett desperat försök att uppfinna hjulet igen. Denna gång med attack mot Sverige och i förlängningen för att underblåsa den snabbt växande filosemitismen i landet. Denna osynliga förekomst som uppstått genom mångårig hjärntvätt via media och köpta politiker blir allt vanligare och de utvalda älskar att fösa naiva goyims att beundra det förtryck de egentligen står för.

Man väljer att inte nämna att Socialdemokratin grundades genom frimureriets utvalde man, August Palm. Andra namn inom samma rörelse är Erik Palmstierna och Carl Lindhagen. Även Hjalmar Branting skall också ha varit medlem och influerad av denna sekt för implementeringen av internationella intressen inom svensk politik. Per Albin Hanssons karriär inom socialdemokratin skedde genom ordenssällskapet Verdandi, en utbrytargrupp från IOGT. Partiet har i allra högsta grad styrts av olika frimurarordnar som haft mycket starka judiska influenser. (2)

SDs dokumentär används för att slå de sista spikarna i kistan Socialdemokratin, då denna organisation har fyllt sin uppgift, att genom filmens ökade skuldbeläggning, genom detta historiskt vinklade perspektiv, motiverar fortsatt öppna gänser och mer import av välfärdsmigranter. Fakta som även SD numera står för. Ekonomisk vinning för de utvalda är inte heller en utopi då man inte i evighet kan tvinga Tyskland till fortsatt betalning för förintelsen under andra världskriget utan söker sig till nya marknader att parasitera på?! Detta sker genom manipulering av politiker, väljare och infiltrering i alla viktiga samhällspositioner och har så skett under mycket lång tid tillbaka över hela vår planet.

Man förstärker propagandafilmen genom att lyfta fram hur ca 10 000, mestadels civila, i Norge dog under andra världskriget och Tysklands ockupation av vårt grannland. Icke att förglömma hur svenska politiker agerade mot våra grannar är en verklig rysare för den historiskt okunnige. Detta skall dock ställas mot Danmarks agerande i fredstid mot tyska flyktingar från Ost-Preussen, Danzig, Pommern med flera områden där man för att tillfredställa de allierade, lät 7859 barn under 15 år dö av svält och sjukdom under ett år i de olika fångläger man transporterade dem till. Danska myndigheter har under alla år försökt dölja dessa brott. (3)

Dokumentären genomsyras av riktlinjer som utformats av juden Edward Bernays i boken Propaganda, (4) skriven 1928, för maximal påverkan av redan gravt hjärntvättade SD-anhängare som endast med glädje ser hur sossarnas smutsiga byk nu tvättas offentligt. Många tveksamma väljare kommer att fållas in i den återvändsgränd som SD representerar i dagsläget vilket är synnerligen tragiskt då det blir som att välja mellan pest eller kolera eftersom det är samma intressen som styrt Socialdemokraternas politik och vårt land som den politik SD representerar med filosemitiska anhängare och dess Israel-vänliga inställning.

Inget gott kan komma det svenska samhället till gagn genom denna transparenta dokumentär, vars syfte är röstfiske bland de sovande som är lätta offer för den synnerligen välorkestrerade propaganda tittaren utsätts för. Detta är tydlig hjärntvätt då tittaren inte ges tillfälle att också få informationen att socialdemokraterna införde kvinnlig rösträtt, semesterlagar och byggde upp vårt mycket högt ansedda utbildningssystem som urvattnats till bottennoteringar enligt PISA-mätningar de senaste åren. Vi skall inte heller glömma pensionssystemet som höjde levnadsstandarden oerhört för många när det infördes.

Man har alltså på ett mycket sinnrikt sätt fråntagit betraktaren möjligheten till att själv få göra en bedömning genom förståelsen vad detta parti å ena sidan av myntet betytt för vårt land kontra baksidan man ensidigt lyfter fram i dokumentären. Det är få födda på 1960-talet och senare samt ingen av de välfärdsmigranter som väller in i vårt land som ges möjligheten att själva bedöma – i de fall de har kapacitet att göra så – utan skall vallas som boskap in i de snäva känslosvallningar som filmen skapar.

Hur detta kan komma att skada vårt land, vår folksjäl och självrespekt för oss svenskar och vad Sveriges tidigare generationer skapat de senaste århundradena kommer endast framtiden att utvisa.

Källor:

1. https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs

2. http://www.syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf

3. Hellstorm, Nazi-Tysklands död 1944-1947, sidan 374 www.hellstorm.nu

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/børnene-der-blev-ofret-af-danmark

4. https://www.pdfdrive.com/propaganda-edward-l-bernays-whale-d7878425.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxarnas krig

Jag har utvecklat mina värderingar.

Precis som Jimmie Åkesson, partiledare i Sveriges mest Israelvänliga parti, sa i en intervju gjord av SvD junior häromdagen. Barn frågade honom om barn i homoäktenskap och repatriering av människor som ljugit om varför de kommit till Sverige, och/eller slängt sina ID-handlingar. Helt plötsligt är han för barn i homoäktenskap och att alla skall få stanna i Sverige om de vill och inte begår kriminella handlingar! Vilket svek mot väljarna eller räcker det med att han säger att han förändrat sitt tänkande?

Jag har sedan många år involverat mig i ett krig mellan mig och mördarsniglarna som obönhörligt parasiterar bland mina växter och i grönsakslandet. När detta började för många, många år sedan lyfte jag helt sonika bort de slemmiga bruna varelserna och transporterade snällt bort dem på vad jag trodde var behörigt avstånd. De kommer dock tillbaka och i mångfald. Mitt dilemma har varit att jag aldrig har kunnat göra ett djur illa.

Under det senaste året har jag dock genomgått en metamorfos i mitt inre, när jag insett att jag måste ta mig samman och se till mitt och mina grönsakers bästa och inte till parasiternas. Sagt och gjort … saxen har denna säsong åkt fram och jag är kontinuerligt ute på snigeljakt sena kvällar, under nätter då sömnen blivit störd och i arla morgonstund. Min överlevnadsinstinkt har vuxit sig såpass stark att jag numera med ett enkelt ”ursäkta mig, men detta är mitt land/mina grönsaker”, följt av ett obönhörligt klipp med saxen, befriar min jord från dessa snabbavlande varelser. Det är en härlig känsla faktiskt. Jag känner att min tanke befriats med insikten att de aldrig kan ha samma värde som vår inhemska snigelarter, vilka aldrig åstadkommit samma kaos och förstörelse i mitt land som dessa importerade, snyltande parasiter!

Sverige har aldrig tidigare invaderats på detta sätt. Därför har vi setts som naiva och lätta att föra bakom ljuset med koppartrådar/kopparband som skall stoppa mördarsniglarna. I transparensens årtusende kan dock ingen svensk längre blunda för faktum att svenska sniglar kommer att utrotas av de bruna mördarsniglarna om vi inte agerar med kraft och beslutsamhet för att återta kontrollen av den jord som moder Svea anförtrott oss. Jag hoppas att många fler svenska odlare, tar sig samman och förenar sig med mig i kampen mot parasiterna som härjar obönhörligt runt om i vårt land och bland våra odlingar. Stärk era ryggrader och ta fram saxarna i kampen mot de som invaderar vår svenska jord. Det handlar om ett riktigt krig som vi alla måste ta på allvar.

Parasiterande mördarsniglar kommer aldrig att ha samma värde som våra gamla hederliga svenska sniglar – ge er aldrig i kampen att befria Sverige från denna paria!

Debatt om SD+AfS genom Samnytt

Följande debattinlägg av Jeff Ahl kunde läsas den 20 juni 2018:

https://samnytt.se/jeff-ahl-torssell-far-garna-forklara-varfor-israel-ar-viktigare-an-sverige/

Sköldmön svarar:

AfS’s inställning att Sverige skall sköta sina problem ger mig samma inskränkta vibrationer som när man vill läka en sjuk fysisk kropp: man vill gå på symtomen men aldrig på orsaken till att man blivit sjuk.

Har AfS ingen vetskap vilka som har ett dominerande ägarskap inom media, bankväsendet och stort globalt industriellt ägande? Qui Bono betyder vem gynnas mest av denna situation? Att söndra en nation inifrån är det primära syftet i den rådande globaliseringsprocess med massmigration vi lever med.

Torsell hette tidigare Zoltan Bundzik, (en krypto-jude måhända?) har tidigare visat SD-sympatier och deltog även i Folkets demonstration som i grund och botten var ett sionistiskt räddningsförsök för SDs vikande roll i riksdagen efter December-överenskommelsen. Tania Groth inledde sitt eldtal 11 november 2015 genom att vifta med en israelisk pamflett och äskade stöd för judarna över hela världen. Ca 0.53 kan denna pamflett ses i denna video: https://www.youtube.com/wat…

Vi i Sverige kan inte ignorera när man stjäl andra människors mark och fördriver dem. Gör vi det har vi ingen rätt att själva värna vår nation. Detta innebär inte att vi inte måste ta itu med de problem som massmigrationens syften egentligen betyder: att söndra i globaliseringens anda för en total styrning av hela planeten där goyim skall slava för en ”elit” som med sin maktfullkomlighet vill att alla andra skall underordna sig dem själva.

Jag har själv i mars i år ställt frågan till AfS och ni kan se svaret här: https://frejasfolkvang.nu/2…
Man förordar alltså en två-statslösning, som alla belästa vet var ett förljuget sätt att genom tidens tand legalisera stölden av andra människors egendomar och folkmord på palestinier. FN har heller aldrig drivit frågan till sin spets utan låter status quo råda. Judar har hatat kristna sedan man korsfäste Jesus genom romerska lakejer och få svenskar vet att ca 30 % av alla palestinier är kristna.

Vi kan inte falla för filosemitismens klor som verkar ha genomsyrat SD och även AfS. Många svenskar har också drabbats av denna ism efter den hjärntvätt samtliga genomgår från barnsben till vuxen ålder. Vi svenskar har rätt till vårt land utan en osynlig regering som styr genom media, banker och makteliten. För att förstå den osynliga regeringen eller djupa staten rekommenderas läsaren att ta till sig innehållet i boken Propaganda, skriven av Edward Bernays 1928. Finns att läsa här: http://www.whale.to/b/berna…

Tyvärr urvattnas och infiltreras de nationalistiska leden av sio-nationalister där både David Duke och Kevin MacDonald envist håller fast vid att judar är en egen ras. Judar anser sig vara en egen ras när det passar dem själva och gynnar sina egna syften, annars inte. Idag vet många att judar till stor del (ca 75 %) härstammar från Ashkenazi och inte från de områden de nu ockuperat.

Vi själva får alltså inte vaggas in i tron att ”ligga med fienden” skulle fungera i vårt eget land då vi sett så många andra exempel på detta om vi tittar i backspegeln. Ta bara Tyskland, Libyen, Irak m fl länder som lierat sig med makteliten för att sedan huggas i ryggen.

Sverige-vänner och nationalister måste med ärlighet och moraliskt ansvar mot sitt eget land genomskåda orsakerna bakom det rådande folkutbyte som pågår i Sverige. Det är endast ett symtom. Låt er inte vaggas in i tron att det går att lösa utan repatriering av vår osynliga regering också. Om denna insikt saknas kan aldrig moder Sveas folksjäl växa tillbaka in i det svenska folkets ryggrad.

Vi som värnar om vårt land utan beroende till den osynliga regeringen eller djupa staten, måste förstå gällande SDs Israel-vänliga inställning och AfSs uttalanden om att den verkliga orsaken bakom massmigrationen inte är vårt problem, endast leder in i en återvändsgränd som inte gynnar Sverige som suverän nation.

Det är inte syftet med globaliseringsprocessen eller NWO som Henry Kissinger (medborgare i USA och Israel) deklamerade redan på 1950-1960-talet.

Svenskarna måste kasta av sig den blåögda, naiva godtroheten att genom parlamentarisk ordning kunna påverka rådande situation utan att ha viljan och våga se på bakomliggande orsaker till landets snabbt annalkande kollaps som massmigrationen innebär ekonomiskt och rent infrastrukturellt.

Filosemitismen är landets mest akuta hot som genomsyrar alla samhällsled och generationer. Utan insikt om vad filosemiten står för kommer Sverige att ha mycket svårt att kunna bli homogent igen.

Vilka tjänar, gynnas mest av att göra alla suveräna kristna nationer i väst och Europa till nya Palestina-liknande protektorat där folk fördrivs och folkutbyte sker för att söndra inifrån när grupper med olika ideologier ställs mot varandra???

Värna Sverige och svenskarnas rätt till ett eget land men inte genom filosemitismens alltmer utbredda influenser.

Kan man tysta ett helt folk?

Frågeställningen kan av många anses befängd men man måste ta i beaktande att vi alltsedan 1975 haft lagstiftning som innebär att multikulti anses nödvändig men att assimilering av migrationflödet helt plötsligt inte behövs. Man uppmuntrade helt enkelt till parallellsamhällen med Proposition 1975:26 som den 27 februari 1975 skrevs under av Olof Palme och Anna-Greta Leijon.

Intet ont anande svenskar kunde inte ens föreställa sig dagens situation där anti-globalister/nationalister/Sverige-vänner stigmatiseras för minsta kritik mot multikulti genom MSM, mainstreammedia, rättsväsende och godhetsyndromet som präglar vårt alltmer skuldbelagda folk. HMF, hets mot folkgrupp, används godtyckligt vid samtliga tingsrätter allteftersom rapporter från statligt finansierade grupperingar söker efter lämpliga offer på FB, twitter, bloggar med mera. Rapporter strömmar in och hetsar åklagare att väcka åtal. Äldre damer har varit särskilt populärt att åtala den senaste tiden i syfte att ställa grupper mot varandra. Detta är en krutdurk som kan komma att explodera när som helst.

Kristoffer Hell, författaren till böckerna ”Demokrati till döds – Sveriges väg in i diktaturen” och  ”Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan” (köp böckerna här) har efter GDPR tagits i bruk den 25 maj valt att stänga ner sidan www.blueshift.nu. Lojaliteten mot alla människor som ställt upp på många av de upprop han med oräddhet och engagemang stått bakom de senaste åren väger tyngre än att falla till föga för den kommande välmonitorerade övervaknings-staten. Heder åt honom som tryggar integriteten hos alla de tusentals som genom åren undertecknat hans upprop. Ni kan känna er trygga.

Nyhetsflödet får dock aldrig stanna upp och han gör det möjligt för oss alla att enkelt följa ett 30-tal alternativa bloggar med mera genom aggregatorn för både nationellt och internationellt uppvaknande.

Det är oerhört viktigt att förstå hur man sätter munkavle på ett helt folk genom lagstiftningar. För att kunna fortsätta behövs ditt stöd. Köp donatorkort här genom att välja knappen Stöd oss på www.alfheimr.is

Källa:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326/html

http://blueshift.nu

.

Metaideologins eller sionismens roll i Sverige inför valet 2018.

Den politiska sfären har baxat Sverige fram till avgrundens rand genom alltmer eskalerande och raffinerade metoder. Anders Borgs senaste uttalande att S och M borde bilda en koalitionsregering visar tydliga indikationer att valkampanjerna numera allt hårdare styrs av maktelitens och Israels/USAs globalistiska planer.

SDs krav att Annie Lööv skall hållas utanför en borgerlig koalition där de ingår med sitt stöd, vallar väljarna in i den totala för-virringens dimma. Detta uttalande pekar klart och tydligt på partiets verkliga funktion inom den rådande politiska härdsmältan i landet. Det blir allt enklare att se genom denna strategi som drivs inom det mest Israel-vänliga partiet i riksdagen, där de stigmatiserats, alltsedan 2010 genom den politik de fört, bland annat om invand-ringen, i gammelmedia. De har uppfyllt sin roll med ”heder” de senaste fyra åren genom uteslutningar och avvecklande av ungdomsförbundet med mera. Det sistnämnda har inneburit att Alternativ för Sverige (AfS) uppstått för att samla avhoppande väljare att rösta på ett parti, mycket likt det SD en gång var och stod för. AfS tar steget längre genom sin repatrieringspolitik, vilket också innebär att många som varit inne på spåret Nordiska motstånds-rörelsen väljer stickspåret AfS som stödjer en tvåstatslösning i Palestina/Israel-konflikten. Det vill säga, de vill inte se, förstå eller är ny kontrollerad opposition efter SD då de erkänner Israels stöld av Palestinsk mark och pågående folkmord. (Se email nedan.) Israel använder liknande metoder man påstår det egna folket utsattes för under Andra världskriget.

Sionismens järngrepp om både högern och vänstern inom politiken.

Den sjuklöver som suttit vid makten denna mandatperiod är samma soppa vi kan se inom republikanskt styre. Analyserar man USAs politik där demokraterna representerar vänstersionisterna och republikanerna högersionisterna, konstateras lätt att samma klimat råder i Sverige. Vi har S, V och MP som representerar vänstersionisterna och M, L, C och KD vilka representerar högersionisterna. SD agerar som kontrollerad opposition, genom att samtidigt vara det mest invandringskritiska partiet i riksdagen och stödja Israel/USA, vilka ligger bakom massinvandringen i Europa. Vi har bara inte förstått att orden monarki och republik har ett likhetstecken i globalisternas ögon där hänsynslöshetens söndrande ådra sprider sitt gift i alla nationer genom dominerande media, banker, multi-internationella företag, genom giriga, duperade politiker som endast har sitt eget och partiernas bästa framför väljarnas.

Nu går SD in i slutfasen av det uppdrag de fått av metaideologins bakomliggande faktorer genom att på ett mycket infantilt sätt kräva isolering av Lööv. Detta kan mycket lätt leda till att forcera fram en koalition enligt Borgs förslag – det vill säga den svenska djupa statens önskemål som är identisk med maktelitens agenda. S och M kan genom ett ramavtal enkelt välja och vraka ur den sk ”partimångfalden” och handplocka Lööv, allt enligt Bilderbergarnas önskemål. SDs krav leder i dagsläget endast till att partiets begäran trotsigt sopas under mattan av övriga aktörer på samma sätt som skett med deras förda politik så många gånger förut. Låt er inte svepas med i den känslo-tsunami man vill skapa.

Republiker, monarkier och nationer kommer snart att vara ett minne blott om inte varje individ tar sitt ansvar och börjar aktivt deltaga i den uppvakningsprocess som alternativ media speglar. Alla måste dock vara medvetna om den sionistiska infiltrering som även råder inom den nationalistiska sfären. Alt-right är och förblir en återvändsgränd för alla som värnar om sitt land och sitt folk så länge denna rörelse vill förbise förintelsen, försvarar eller negligerar judisk makt inom elitskiktet eller de så kallade ”osynliga regeringar” som agerar bakom ”demokratin” i väst. Istället accepterar man judisk makt som ett helt normalt inslag i samhällsstrukturen och beundrar judarnas framgångar.

Den djupa statens infiltrering, inom alla partier i de flesta nationer, är grundbulten inom metaideologin som skall driva oss mot diktaturens avgrund där Israels/USAs och maktelitens aldrig fallerande metronom taktfast manar till vår egen undergång.

Ann-Britt Axelsdotter

Källor:
Anders Borg föreslår koalition mellan M och S
Alliansen kan regera med stöd av SD
Alt-right är en återvändsgränd – på engelska

Emailkommunikation med AfS:

Ann-Britt Axelsdotter <abaxelsdotter@yahoo.se>

Till info@alternativforsverige.se mar 6 vid 8.36 AM
Hej.
Nedan några viktiga frågor gällande ert politiska initiativ:
Jag undrar hur ni ser på orsaken bakom de välfärdsmigranter vi sett välla in i landet?
Vilka anser ni ligger bakom det fenomen vi upplever i vårt land idag?

Stödjer ni det faktum att judarna tagit Palestiniernas land eller anser ni att de som fördrivits skall få återvända enligt FNs krav?
Jag är verkligen tacksam för er inställning i ovan frågor …

hälsar
Ann-Britt Axelsdotter

 

Info Info <info@alternativforsverige.se>

Till Ann-Britt Axelsdotter mar 8 vid 7.59 PM

Hej!
Vi anser inte att det är Sveriges sak att hantera andra länders fattiga migranter som valt att flytta till Sverige.
Rörande Israel/Palestina-konflikten förordar vi en tvåstatslösning.

Vänligen,
Alternativ för Sverige (AfS)