Bli en mentalt självständig individ – manual.

Alla kommer vi nakna till denna värld, helt aningslösa om den orubbliga sensoriska påverkan som råder utanför livmodern, eller hur dessa skall hanteras. Vi får sedan omgående lära oss vad som är vad av människor som föddes under exakt samma förutsättningar .

Fostervattnet har knappt hunnit tvättats av våra små nakna kroppar innan vi finner oss själva ingå äktenskap, arbete, karriär och helt plötsligt tittar vi kanske ner i ett par nya ögon som söker efter vägledning.

Detta är inga bra förutsättningar för att utveckla en mental självständighet som ger självbestämmande-rätt gällande den egna kognitiva relationen till livet.

Att födas innebär att komma helt obeväpnad till ett slagfält med levande ammunition som viner kors och tvärs men istället för kulor så är det påverkan/hjärntvätt från omgivningen.

Å ena sida av slagfältet har du familjen, som beväpnade med gevär, avfyrar sina berättelser/uppfattningar, om vad de anser är viktigt i livet och hur välden ser ut, hur man skall hantera olika situationer samt hur samhället borde se ut.

På andra sidan befinner sig lärare och ett utbildningssystem armerade med pistoler som sprayar hinkvis med olika övertygelser, som olika maktstrukturer anser att du skall pådyvlas gällande din tid på denna jord.

På en annan flank finns annonsörerna som beväpnar sig med kulsprutor och skjuter på allt som rör sig med information om vissa behov och problem som du inte visste om att du hade.

Som grädde på moset blir du bombarderad uppifrån av propagandisterna inom massmedia, MSM, politik mm.

Skärmavbild 2020-01-22 kl. 14.45.56

Du kommer inte att kunna ta dig igenom detta slagfält utan märkbara skador. Du har egentligen inte en chans. Under bästa förutsättningar kommer du att ständigt hålla på med att avlägsna kulor och splitter ur din kropp och lappa ihop såren de orsakat – om du är en av de få som överhuvudtaget lyckas ta dig igenom fältet. De flesta tar bara in och absorberar allt som de matas med och har fullt upp med att leva och bär på det mesta inom sig.

Att bli en mentalt självständig människa innebär att du måste läka uppkomna skador och skydda dig från att absorbera nya influenser. Det betyder att du måste omvärdera allt du trott på sedan tidigare och det som händer under den märkliga resa du befinner dig på, efter att du föddes som en liten förvirrad, okunnig varelse. Du måste påbörja en resa och ta reda på saker och ting själv istället. Det betyder att ta sig ut till Dagobahs träsk och finna den gamle som pekar dig i rätt riktning och föreslår: ”Du måste ta bort allt du lärt dig”.

Att vara en mentalt självständig människa betyder att du konstruerar ditt eget förstående som denna märkliga tillvaro är baserad på, dvs, du undersöker ditt eget resonemang vilket innebär att du konstruerar utifrån grunder, baserat på den information du samlat in. Även dina mest grundläggande antaganden om verkligheten i sig måste noggrant utvärderas utan att vara skeptisk. Inget kan baseras på tro.

De flesta tror att de är verkliga ”fri-tänkare”. De flesta har fel. De flesta är kontrollerade av ovärdiga, icke ifrågasatta idéer som baseras på influenser som finns i deras huvuden och är ditsatta av andra människor.

För att uppnå ett sant självständigt sinne, måste du sätta sanningen framför allt under varje vaket ögonblick. Du måste hela tiden ägna dig åt att lära dig vad som är sant och verkligt, samt att leva i samförstånd med det som har upptäckts.

Viljan att ha mental självständighet betyder att du vill veta sanningen inom alla områden som kommer i din väg.

Det betyder att du vill veta sanningen om vad som verkligen händer i din värld och hur det står i kontrast med det du pådyvlats genom förtroendeingivande röster från influenserna runt dig.

Det betyder att du vill veta sanningen om din familj, dina relationer och de olika omedvetna, ej ifrågasatta dynamiska påverkan de har.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om många inom makten ej vill att du skall få reda på sanningen.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om den gör ont.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om den är skräckfylld.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om du anses ha fel.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om du upptäcker att du haft helt fel beträffande det mesta i ditt liv.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om det krossar alla dina tidigare uppfattningar du haft om vad du är och vad världen är.

Det betyder att du vill veta sanningen, även om du inser att du aldrig kommer att få reda på hela sanningen.

De flesta människorna är nöjda med olika typer av osanningar. De accepterar icke undersökta antydningar som sant eftersom det är mycket enklare och bekvämt, jämfört med att konfrontera verklighetens egna förutsättningar. De är nöjda med att låta lögnerna som de matats med av andra människor, råda över sina egna erfarenheter.

Den mentalt självständiga människan nöjer sig inte med detta. Den mentalt självständiga människan tittar på livet genom linser som konstruerats genom kompromisslöst engagemang med oförsonlig ärlighet, på alla nivåer och aspekter av mänsklig erfarenhet.

Mental självständighet gäller inte för alla. Den passar inte de fega. Det är inget för den late eller självbelåtne individen heller. Det är inget för den som tror sig finna någon materiell eller egoistisk belöning i det hela för dem själva. Dessa människor är destinerade att låta sina sinnen styras av andra.

Mental självständighet är för de som sätter sanningen framför allt och vill se sanningen i sig som sin belöning. Deras hängivenhet att lära sig vad som är sant upphör aldrig.

Det är dessa människor som styr sina egna sinnen.

Källa:

https://caitlinjohnstone.com/2020/01/21/how-to-be-a-mentally-sovereign-human/

Annons: babysteps.nu

”Socialdemokratins sanna historia”

Denna bok om SAPs sanna historia gavs ut på nätet av pseudonymen MetalHeadViking i sin första version under tiden 7 september 2012 och 21 februari 2015. Jag kom i kontakt med texten några år senare och insåg plötsligt varför det varit omöjigt att få gehör för välunderbyggda åsikter i bl a HGF, HSB och i SKB.

Under mina studier av texten kunde jag således koppla dess information till egna erfarenheter, egen kunskap och för mig ny historisk kunskap om frimurare, Illuminati och Socialdemokratins verkliga påverkan i vårt samhälle.

 

Skärmavbild 2019-10-10 kl. 18.01.39

och artikeln ”Möt mannen som startade Andra världskriget”.

De ultimata syndarna bakom katastrofen Andra världs-kriget var elitens mästare på hög nivå inom det kriminella gänget Nya Världsordningen (Rothschild, Rockefeller, Zulsberger, Baruch m. fl.) och deras skickliga hantlangare i den politiska världen (Franklin D Roosevelt, Churchill, Daladier, Stalin m. fl.). Förresten är detta samma odödliga brottssyndikat som under senare år har agiterat för konfrontation mot Ryssland och Kina. Samma spel, nya spelare men en annan lång historia.

Det är dock en sak som detta smutsiga gäng aldrig hade kunnat klara själva och det är att utlösa själva kriget. Även den mest geografiskt okunnige medel-amerikanen eller medel-europén borde veta att varken USA, Ryssland eller Storbritannien delade gemensam gräns över vilken man kunde starta ödeläggelsen mot Hitlers Tyskland.

Skärmavbild 2019-10-11 kl. 17.48.52

Legalt att mörda med vaccin – GSK toppar ligan?

Infanrix Hexa, som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, har enligt nyligen läckta dokument orsakat att 73 spädbarn dött efter vaccinering.

Återigen ingår polysorbat 80 i detta vaccin vilket är en fertilitetshämmande ingrediens tillsammans med ett antal andra toxiner:

 • diphtheria toxoid
 • tetanus toxoid
 • pertussis toxoid
 • filamentous haemagglutinin
 • pertactin
 • recombinant HBsAg protein
 • poliovirus Type 1
 • poliovirus Type 2
 • poliovirus Type 3
 • purified capsular polysaccharide of Hib covalently bound to tetanus toxoid
 • aluminium hydroxide
 • aluminium phosphate
 • 2-phenoxyethanol, lactose
 • Medium 199
 • neomycin
 • polymyxin
 • polysorbate 80
 • polysorbate 20
 • sodium chloride
 • water

HBsAg odlas i genmanipulerad jäst för att sedan tillsammans med andra ingredienser nerdimensioneras till nanostorlek för att kunna penetrera blod/hjärnbarriären lättare.

Noteras bör att endast 1-10% av biverknngar rapporteras och att siffrorna alltså kan vara mycket högre.

Vissa spädbarn avled redan efter några timmar efter att ha fått GSKs Infanrix Hexa.

skärmavbild 2019-01-04 kl. 15.27.03

 

http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-bombshell-leaked-confidential-document-exposes-36-infants-dead-after-vacc?utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=2dd277dfae-B12_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-2dd277dfae-91090429&ct=t(B12_COPY_02)&mc_cid=2dd277dfae&mc_eid=17588f6ef1

 

 

Förintelse-industrin expanderar ständigt sina jaktmarker.

 

Skärmavbild 2018-12-31 kl. 08.38.47

Under 2019 kommer internationella judiska organisationer att skicka upp en dokumentationskapsel innehållande information om Israel, bibeln, deras flagga och en bok av en s k överlevare. Syftet anges vara att det kan vara intressant för framtiden att veta vad som hänt historiskt sett.

Nu vet de flesta att det är segrare som skapar historia och det är på detta sätt Judea nu expanderar ut på ett universellt plan.

Inom nationella gränser ser vi våra skattemedel gå till propaganda i syfte att svärta ner allt nationalistiskt, vårt kulturarv och rättighet att, precis som det utvalda folket, värna om vårt land.

Det är synnerligen motbjudande att bevittna hur man genom en dokumentär av Lars Olof Lampers låter Leif GW Perssons, feta elefantliknande uppenbarelse, rapa floskler, skapade för bästa effekt hos tittarna, om Herman Göring och hans svenska kopplingar genom äktenskapet med Carin von Fock (gift von Kantzow innan äktenskapet med Göring).

Skärmavbild 2018-12-31 kl. 20.37.22.png

Lampers placerar Perssons slafsiga, fysiska uppenbarelse i en jaktstuga, på en stol, mitt på golvet, med massvis av rådjurs och hjorthorn hängandes på väggarna. Troligtvis befinner man sig på Elghammar där Persson arrenderar i v f jaktmarker.

För att gör saken ytterligare plågsam för tittaren sitter Persson nerhasad, iklädd en alldeles för liten skjorta där hans rika omfång gör sitt yttersta för att kämpa sig ur sin tvångsgördel som skall lättas upp av en solkig väst och kortbyxor! Han kliar sig oavbrutet på sina spetiga bara ben och förstå inte att det är han som är elefanten i rummet. Inte Göring som han oavbrutet svärtar och klankar ner på.

Skärmavbild 2018-12-31 kl. 20.54.44

Transparensen genom hela dokumentären är klockren: att hålla judarnas offerkofta uppfluffad och bekväm, alltid redo att träs på om Judea har något att tjäna på saken.

Man framställer judarna i Tyskland som en minoritet, vilket de, de facto var till antal, men tittar man på vilka befattningar och det ämbetsinflytande de innehade såg bilden annorlunda ut. Det gör den f ö idag också i de flesta länder då Judeas makt på intet sätt minskat under de dryga 70 år sedan Andra världskrigets slut.

De Nürnberglagar Göring läser upp ca 39 minuter in i dokumentären t ex är ju inget annorlunda ö h t om vi jämför med Israel idag och deras lagar. Alla med mediokra historiekunskaper känner dock till dessa fakta men alltför få använder hela sitt intelligensspektra för att kunna se hur filosemiterna Lampers och Persson låter sig nyttjas av Judea som desperat tar till varje möjlighet att slå ner på andra nationers suveränitet och nationalistiska anda.

Naturligtvis dras Kristallnatten fram och återigen skall tittaren matas med felaktigheter gällande verkliga bakomliggande faktorer som morden på Wilhelm Gustloff, som mördades av juden David Frankfurter 1936 i Schweiz och ambassadsekreteraren Ernst von Rath som utlösande faktor till Kristallnatten. Juden Herschel Grynszpans attack i Paris den 7 november 1938, inne på Tysklands ambassad, innebar att von Rath avled två dagar senare av de skottskador han tillfogats. Inget nämns heller om den handelsblockad som judarna startade 1933 mot Tyskland och all hatpropaganda jude-ägd media skapade under tiden mellan Första och Andra världskriget. För att inte tala om tiden som passerat sedan Andra världskrigets slut.

Persson nämner tyskarnas krigsbrott, förintelsen med stort F, ja alla kriterier som gör att denna dokumentär endast blir en i raden av hur segrarna vill att eftervärlden skall duperas att tro på de segrandes lögner.

Man utelämnar de allierades terrorbombningar, förstörda infrastruktur, transporter som inte når de tyska arbetslägren med mat och medicin.

Skärmavbild 2018-12-31 kl. 20.57.51

Man utelämnar de krigsbrott som begicks av de allierade mot det tyska folket i fredstid.

Idag läser och hör vi ofta om att 30-talet inte får upprepas. Trots detta acepterar vi de mänskliga brott israelerna begår mot ursprungsbefolkningen i Palestina. Stölderna, fördrivningarna och folkmorden man begått för att mätta sin egen girighet skall idag accepteras av gemene man utan tillstymmelse av ånger eller ersättning till de drabbade.

Samtidigt suger Judea fortfarande ut kapital från Tyskland och även andra länder genom att klädsamt ta på sig offerkoftan och skapa bl a förintelseöverlevare som inte alltför sällan visar sig vara fabulerande, statusjagande lögnare.

Överlevare avslöjas som lögnare

Möjligheterna att resursmässigt parasitera verkar dock nalka sig vägs ände gällande vår planet Jorden.

Troligtvis är det därför man skall befästa de upprepade lögnerna på ett Universellt plan – för att grunda och befästa sin offer-roll för eventuella andra livsformer?

Det står dock klart för tittaren när man i dokumentärens sista minuter ser Persson vandra nedanför Rockelstad och ut på bryggan att familjen von Rosen håller på sin integritet och aldrig skulle yttra sig om Göring eller släppa in detta ösregn till berättare i någon av familjens jaktstugor. Undrar om det är hertiginnan d’Otrante eller sonen som numera härskar på Elghammar som släppt in en sådan obehaglig person i deras anrika kulturarv.

Det är de ointelligenta som lever i total förnekelse av pågående, expanderande parasitering, som skett under tusentals år av vissa utvalda, som tror sig ha mer rätt än oss andra till våra länders resurser, kapacitet och suveränitet.

Det är fullkomligt obegripligt hur länge detta skall få pågå.

Låt 2019 bli det år då du agerar i verkliga livet för vårt lands suveränitet och vårt folk som minoritet på vår planet Jorden.

Använd din intelligens och gör 2019 till det år när vi skapar Det Nya Sverige!

 

Källor:

https://www.svtplay.se/video/20455512/gw-berattar-goring-i-sverige

https://www.jns.org/israel-to-send-time-capsule-in-historic-mission-to-the-moon/

HPV-vaccinet Gardasil bakom familjetragedi?

Det har gått elva månader sedan en hel familj hittades döda i sitt hus i januari 2018. Spekulationerna har varit många och just idag gick man ut från polisen för att dementera alla rykten.

Polisen verkar tämligen naiv i sin tankegång då de tror att man genom att gå ut med dödsorsaken kan stilla allmänhetens och samhällets brister när nöden är som störst.

Den viktigaste frågan man inte lämnat uppgift om är huruvida flickorna hade fått Gardasil vid 12-års ålder. Genom att utesluta denna uppgift kan myndighererna sopa ytterligare en skandal under mattan, orsakad av vaccin?

Vaccin som inte är testade ordentligt, som orsakat plötslig död hos flera flickor, unga kvinnor och förstört alltför mångas framtidsdrömmar, då livet efter sprutan ibland aldrig blir som innan. Alla tre HPV-vccinen, Gardasil, Gardasil 9 och Cervarix kan ej utesluta autoimmuna reaktioner, kronisk trötthetssyndrom, infertilitet, cancerutbrott mm.

www.mammormotgardasil.nu belyste och varnade innan HPV-vaccin hade godkänts för att ingå i barnvaccinationsprogrammet.

Citat från sidan:

”Många unga kvinnor vittnar om hur de har förlorat sin energi och haft svårighet att hålla sig vakna, till följd av vaccinet. Några berättar om diffus smärta i kroppen och en yrsel som inte ger med sig.

Sedan Gardasil började användas har flera anmälningar inkommit till Läkemedelsverket. Läkarna har utrett flera fall av sjukdomen POTS och det kroniska tillståndet CRPS. POTS står för ”Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome” och innebär att hjärtfrekvensen ökar, vilket i sin tur kan orsaka förvirring och svimningar. CRPS står för ”Complex Regional Pain Syndrome” och innebär att den drabbade har ont i armar eller ben, på ett ofta oförklarligt sätt. Vaccinet Gardasil och det liknande läkemedlet Cervarix tros vara orsaken bakom att ovanligt många unga kvinnor har drabbats av dessa två sjukdomstillstånd. De misstänka fallen utreds både på nationell och internationell nivå, dock utan resultat ännu.”

 

Då det snart är ett decennium sedan sidan gick live och fanns tillgänglig under 5-6 år radades fallen upp av biverkningar som varken tillverkare eller vård visade sig ha kompetens att hantera.

Föräldrar hörde av sig och berättade vilka besvär deras döttrar erfarit och bland dessa skall Maja särskilt uppmärksammas:

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/602573?programid=909

I Danmark utreddes fallen helt annorlunda än i Sverige och man gjorde en omdiskuterad dokumentär där just POTS-diagnosen var vanlig efter Gardasil. Denna dokumentär har man tagit bort efter flertalet påpekande från EMA att det inte skulle finnas samband mellan POTS och Gardasil.

Naturligtvis finns det ingen myndighet som kan göra dylika uttalanden eftersom alla människor är unika och INGEN vaccintillverkare har gjort studier eller forskat just gällande additiv verkan efter vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammen.

Video för den som vill veta mer om hur HPV-vaccin kan skada:

 

I Sverige har man baserat beslut om HPV-vaccinen med dessa siffror som underlag:

Skärmavbild 2018-12-11 kl. 19.07.08

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf

Sidan 37.

10 000-kronorsfrågaan alla föräldrar, mor och farföräldrar skall ställa sig:

Vilka barn får livmoderhalscancer?

Man kan vara mer eller lekman för att svara på denna fråga: Inga fall raporterade om livmoderhalscancer hos barn innan HPV-vaccinen togs med i barnvaccinationsprogrammet.

Varför utsätter man då barn för denna cocktail av ämnen där bl a Polysorbat 80 ingår vilket orsakar infertilitet?

I USA börjar studierna larma om infertilitet: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2018.1477640

Kalla Fakta om livmoderhalscancer:

70 % av alla infektioner läks spontant inom ett år.

90 % av alla infektioner läks inom två år.

5 % av resterande 10 % läks ut inom tidsintervallet tre år.

5% utvecklar pre-cancerösa tillstånd.

De flesta utbrotten av fullt utvecklad livmoderhalscancer sker i 70-årsåldern eller hos äldre kvinnor.

Denna kvinna, kanske inspirerad av Barbara Spectre, säger:

Skärmavbild 2018-12-11 kl. 16.57.24

”Sverige står nu vid ett vägskäl och det många inte förstår är att de beslut som tas nu kring HPV-vaccinen kommer att få stora effekter för kommande generationer.” Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Det som är verkligen alarmerande är all mediauppmärksamhet pro-HPV-folket ges. Skrämselpropaganda som kan förstöra livet och påverka alla runt omkring om det vill sig illa.

GARDASIL=A SAD GIRL?

I samtliga tre HPV-vaccin odlas proteinliknande ämnen i GMO-jäst som sedan ”klipps” till nano-storlek för att tillsammans med aluminiumadjuvansen lättare kunna penetrera in i barnens hjärnor.

Obduktioner har visat att där dödsfall förekommit efter Gardasil har man funnit ovan nämnda proteinpartiklar i hjärnans blodkärl.

Att det är barn det handlar om, som drabbas, är inget penning-kåta tillverkare och myndigheter bryr sig om när det gäller att distribuera ut marknadens dyraste vaccin till de svenska barnen som skall ligga till grund för kommande generationers tillväxt.

Som vuxen är det din skyldighet att tänka till och våga ifrågasätta, då våra svenska grundskolebarns framtid står på spel.

Värdera alltid dina egna barn och dina fränders barn som det käraste du har och vill skydda.

Våga säg NEJ till HPV!

Föräldrarna till de två systrarna som de tog med sig in i döden, hade kanske aldrig behövt ta till denna slutliga lösning, då det fortfarande mörkas om flickorna fått Gardasil eller inte. Hade de drabbats av POTS  eller kroniskt trötthetssyndrom? Vad låg bakom denna desperata handling kommer vi aldrig få svar på, men vi kan vara säkra på att myndigheterna gör allt för att lägga locket på denna skandal där socialförvaltningen misslyckades helt hållet.

 

PS: I Sverige har vi sedan 2013 ett vaccinationsregister där alla barn ingår som experiment för s k Cohort-studier vilka används internationellt till HPV-propaganda och andra vaccin.

Noteras bör för den ovetande att i Sverige har vi relativt få vaccin till barn innan de når skolåldern och när de får Gardasil, vilket innebär att internationella brukare kan erhålla helt andra reaktioner av vaccinet än våra svenska barn. Den globalistiska andan genomsyrar alla länder, myndigheter och institutioner i projektet mass-globalt slaveri, styrning av vissa folkgruppers fertilitet, vilket är ett av HPVs huvudsyften: att göra västs vita kristna till människor utan möjlighet till reproduktion. Sist man ville utplåna ett helt folk var under Andra världskriget med Morgenthau-planen och genom propagandaboken ”Germany must perish” där Kaufman redan 1941 ansåg att hela Tysklands befolkning skulle steriliseras.

Skärmavbild 2018-12-12 kl. 09.43.20

Sätten må vara olika gällande depopulation men syftet är fortfarande detsamma och vi får aldrig glömma att ställa oss frågan: Qui Bono – vem gynnas av detta?

PSPS: I all den research som låg bakom sidan mammormotgardasil.nu fanns många dokument kring boostervaccin eftersom Gardasil klart uppvisade en mycket kort verkningstid på ca 6-8 år. Idag kan bara konstateras att rösterna tystnat kring detta faktum och numera skall de doser barnen får i skolan räcka.

Mycket transparent agerande när rapporterna om infertilitet börjar strömma in. Vad är mer effektiv depopulation än att stympa barn helt legalt genom lagstiftningar för att efter ett – två decennium se födelsetalen bli lägre och lägre?

 

 

 

300 år mellan Stormakt och lämmeltåg mot ättestupan.

Imorgon, den 30 november 1718, begick Karl den Xll det fatala misstaget, att mycket dumdristigt, häva sig upp ur den två meter djupa skyttegraven utanför Fredrikstens fästning. Han hade som under alla fältslag, under de 19 år av fälttåg han upprätthållt stormakten Sverige, alltid deltagit aktivt på fronten. Klädd som vilken annan karoliner som helst delade han allt med sina soldater. Han var respekterad och älskad av sin bröder på slagfältet. Detta är med största sannolikhet en av nycklarna till den framgång och lojalitet han hade som fältherre. Hans intuition och skarpa innovationsförmåga var naturligtvis också en del av framgångarna. Ung, orädd och kanske också berusad av en känsla av odödlighet, stack han upp huvudet ur skyttegraven och träffades av en kula som gick in i vänstra tinningen, penetrerade hela hjärnan och ut ur höger tinning. Döden var omedelbar.

Karl Xll vid gravöppnandet 1917

Med detta skott var hans storslagna resa över och han blev buren, under förklädnad, till Uddevalla där han balsamerades, för att sedan föras tillbaka till Stockholm. Han fick alltså aldrig återse sin huvudstad i livet, utan kom tillbaka efter 19 år i fält, i en ekkista på en katafalkvagn med 300 man i följe. Han ligger idag begravd i Riddersholmskyrkan.

Skärmavbild 2018-11-29 kl. 13.02.15

Många har ställt sig frågan om kungen blev mördad av sina egna eller om det var ett turskott från en norsk musköt. Med tanke på att han fick ta fäste med stövlarna i skyttegravens jordsida och häva sig upp, ter det sig märkligt att kulan träffade hans tinning och inte pannan. Man påstår att han väl uppe vid kanten av skyttegraven vilade på sina armbågar och riktade sin uppmärksamhet mot Fredrikstens fästning. Tanken att konungen befann sig i en skyttegrav som inte gav fri sikt, rakt fram, som ganska befängd. Med detta scenario som utgångspunkt och den distans om dryga 200 m från fästningen går tanken lätt mot lönnmördar-alternativet. Musköter med runda kulor vilka studsar i en slät pipa innan de lämnar vapnet gjorde det mycket svårt att hoppas på träff mot en siktad kroppsdel. Tyngden på dessa musköter och ojämn krutkvalité är andra faktorer som ligger i fatet att det var en norsk skytt som låg bakom skottet.

Hur mycket kraft kunde det finnas kvar i en muskötkula som avlossats på flera hundra meters håll?

Hur mycket kraft krävs det för att en kula skall kunna penetrera skallen, passera genom hjärnan och krossa skallen på motsatta sidan av ingångshålet?

Oaktat vem skytten egentligen var som berövade svenskarna sin stora hjälte från stormaktstiden, är den 30 november 2018 en dag att ägna sig åt eftertanke, visa vördnad, aktning och respekt för denne unge man som alltför tidigt fick gå in i det eviga ljuset. Han har för alltid en plats i Frejas vang där han med stolthet kan se tillbaka på en era, som skall äras honom storligen.

300 år har passerat och idag lever vi i ett land utan nödvändigt försvar, där medborgarna bekvämt levt i fred alltför länge. Det synes klart att alltför många lider av långt framskriden ryggradslöshet för landets bevarande som nation.

Alltmedan tekniken gått framåt och förslavat individerna genom uppmaningen att ständigt vara uppkopplade och tillgängliga viralt, har insikten att värna och skydda landet gått förlorad sedan länge.

Vi drivs av globalistiska intressen som innebär att människor med ambitioner och fritt tänkande, vilka är för landets bästa, inte tolereras längre. Vår existens och våra resurser som folk, skall hämningslöst nyttjas för utvalda grupperingars maktgalna intressen. Intressen vars spindelnät i samhällets struktur ter sig omöjliga att ta sig ur och komma undan.

Slaveriet har aldrig avskaffats, det har bara bytt förklädnad under teknikens, medias och bankväldets ok och den elit som anser sig vara bättre och står över svenskättlingens värdighet.

Det var bättre beställt för landet med Karl Xlls uppbyggda försvarssystem, Indelningsverket, skapat av Karl Xl, vilket garanterade att det alltid fanns en stor beredskap att inkalla vid behov. Indelningsverket

Idag förlitar vi oss på korrumperade politiker som köper in föråldrade amerikanska försvarssystem istället för den spjutspetskompetens vi har från landets egna och Europas resurser. ”Patriot” föråldrat och dyrt.

Vi drivs under belåning och skuldsättning mot ättestupan där tanken på ett bevarande av Sverige inte längre tillåts inom rättssystem och politik. Häxdrevet på oliktänkande gör att vi idag, kan se oss om i backspegeln med insikten att det trots missväxt, pest och annat elände, var bättre beställt med nationens bevarande 1718, jämfört med idag.

Vi ärar och hedrar konung Karl Xll, den 30 november 2018, för hans bedrifter och förmåga att upprätthålla den stormakt Sverige en gång var. Han drev svenskarna och dess karoliner mot en bättre framtid – inte mot avgrunden.

 

Manifestation i Stockholm:

Hedra Karl Xll

För vetgiriga:

Karl Xll tar över.

Bohus, Elfsborghs karoliner

 

 

 

 

Parallellsamhället som är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad.

Bisamhället – en nanovärld.

Det vilar ett tungt ansvar på oss moderna människor att ta sig tiden an, att lära om den fantastiska värld som existerar i en bikupa. I princip kan man kalla det en nano-värld där varje arbetsbi genomgår en skolning innan de genom sin utbildning gjorts redo att vidga sina vyer utanför kupan.

Biet har fem ögon och exceptionell lukt. Varje kupa har sin egen doft och vägleder bina när de kommer in för landning på flustret, landningsbanan, med sin dyrbara last av nektar som skall bearbetas och bli honung. På bakbenen har de ”kassar” med pollen som bl a skall bli till föda för larverna. De vägleds också av en inbyggd radar som ingen mänsklig vetenskap ännu kunnat dissikera och förklara.

När larven kläcks får den enklare sysslor som städning i bikupan för att senare klättra i graderna och under så kort tid som tre veckor bli fullskolade nektarsamlare. Under dessa tre veckor har det genomgått hård träning som förberedelse för livet som flygare, samlare och pollinerare. De kan stoltsera med examen i bearbetning av nektar, ”bagare” av pollen till pollenbröd, vakthållning, byggkonstruktion, betjäna drottningen, passa larver m m. Efter avlagd kup-examen går de unga arbetsbina in i vuxenvärlden och skall ut i det verkliga arbetet. Först blir det kortare orienterings-turer och ofta kan dessa unga bin ses dansa i eftermiddagssolen strax utanför kupan. Biet utför också dansritualer inne kupan för att kommunicera och berätta om bra s k drag-växter och dess lokalisering.

Biet kan liknas vid människan, vilka efter genomgången utbildning börjar sin karriär i arbetslivet, men dock med skillnaden att ett arbetsbi aldrig får lyxen att pensionera sig, utan arbetar de facto ihjäl sig.

De sköra, fragila och genomskinliga vingarna slits till slut ut och biet dör oftast genom att falla till marken ute på ett arbetspass. Vilken fokusering dessa underbara steklar har inneboende i sin fysiska gestaltning! De viker aldrig från sin uppgift och är ståndaktiga ända till slutet. Man får hoppas att de haft någon glädje under sin korta livstid. Förhoppningsvis när de dansat i vild glädje, efter att ha hittat något särskilt område med bra och riklig nektartillgång, i syfte att vägleda sina medsystrar för att fylla på förråden? Kanske gläds de åt stora nektarförråd i en blommande lind eller ute på ett vitklöverfält?

Arbetsbina dör även efter att ha stuckit en människa då deras gadd har hullingar som fäster sig i huden och trasar sönder biets bakdel efter ett sting, när de flyger iväg.

I bikupan finns också drönare vars syfte endast består i att befrukta drottningen. De dör omedelbart efter parning eftersom deras parningsgadd blir kvar i drottningen för att säkerställa parningen. De som inte möter detta öde motas ut ur kupan på hösten av övervintrande arbetsbin och dör följdaktligen av kyla och svält.

Drottningen arbetar oförtrutet att lägga ägg under hela den varma säsongen och kan leva upp till 4-5 år. Klarar hon inte sin uppgift tillfredställande för samhällets överlevnad kan bina skapa en ny drottning som ersätter den gamla. Hon paras endast en gång och lägger ibland flera tusen ägg om dagen för att bibehålla återväxten i bisamhället.

Värmen styr alltid binas produktion av honung. De ger sig helst inte ut och jobbar i temperaturer under 15 grader då nektar inte stiger i växterna vid kallare temperaturer. Under regniga och kyliga somrar sker alltid lägre honungsproduktion vilken vanligtvis ligger runt 30-35 kg per kupa beroende på växter och temperaturer. Under vinterhalvåret sitter de i ett klot för att hålla värmen och överleva kylan.

Smaken på honungen avgörs av vilka dragväxter biet besökt. Färgen kan också variera. Det tar ett arbetsbi nästan en vecka att samla in nektar för ett gram honung och därför uppmanas alla att inta honung med största respekt och akting med tanke på alla besök biet får göra hos tusentals blommor, för denna ringa produktion.

Utan det otroligt lojala honungssamlande biet sker heller ingen pollinering ute i nturen och vi kan alltså inte överleva om vi inte hjälper till att odla bin och sprida kunskap om deras så otroligt viktiga roll i ekosystemet.

Bikupan är, förblir och har alltid varit det parallellsamhälle vi måste värna och vårda för vårt eget och vårt lands bästa.

Biet människans bästa vän.png

Den som vill lära mer kan förkovra sig här: Allt om biodling

PK-Politiskt Kaos förvillar och bryter sönder suveräniteten.

Reinfeldt skall ses som rena korgossen med sitt, av vänsteraktivisten, tillika PR-konsulten Moa Berglöfs, ”öppna era hjärtan”-tal på Norrmalmstorg. Han var den som efter multi-kultilagen från 1975 gick i bräschen för det som media, Löfvén och våra politiker nu försöker dölja för svenska folket.

Metoden är utmattning, eller ”kokta grodan”-syndromet där svenska folket alltför sent skall förstå vad Lövfén skall genomföra i Marrakech den 10-11 december, när han i rollen som Lucifer med sin treudd i högsta hugg, skall kapa Sveriges sista suveränitetsidentitet genom att skriva under FN-fördraget om staternas utplånande.

Alla stater förutom Israel verkar ha rätt till sin suveränitet och folkras-blandning lovprisas under devisen om ”alla likas värde”. Denna floskel som svenska politiker valt att feltolka från FNs originalfördrag.

Dignity står för värdighet – inte värde.

Man kan se med avund på de EU-medlemsländer vars politiker verkar för sitt land och folk genom att deklarera att de inte skriver under detta avtal.

I Sverige lever vi med politiker som inte ens kan klara av att bilda regering med syftet att det rådande Politiska Kaos som råder, skall dölja och förpassa, att Sverige närmar sig ättestupan, till arkiven. Allt för att man UPA – Utan Personligt Ansvar – som politiker, skall kunna rättfärdiga sin likgiltighet för ingångna förtroendeuppdrag som representanter för väljarna och landet.

Svensk media, med ägardominans av samma utvalda intressenter, tiger och delar inte med sig av Marrakech-avtalet samt dess innebörd för det handlar som vanligt om Qui Bono: Vem gynnas mest av detta FN-avtal?!

Inte är det Sverige och svenskarna, dess infrastruktur, ekonomi och suveränitet som nationalstat.

Lö(f)vens brittsommardans.

Tänk att få vara med om denna underbara brittsommartid vi haft de senaste dagarna! Under min söndagspromenad blåste det härliga till och löven for i virvlar runt mina fötter. Vilken upplevelse. Som små tornados svepte de fram och la sig i långa, ormliknande girlanger när kraften ebbat ur.

Lika angenäm upplevelse är det inte att se hur vår politiska scen föser väljarna närmare och närmare en statsminister utsedd av Bilderbergsgruppen – igen.

Löfven brittsommardansar på samma sätt som löven i nuvarande politiska virvelstormar och väntar bara att väljarna skall stå inför fullbordat faktum där han tillsammans med övriga allierade hejdukar kan fortsätta trasa sönder moder Svea. Det är tyvärr så våra sinnen fungerar. Vi orkar bara bry oss under en mycket kort begränsad tid. Därefter är ”den kokta grodan-syndromet” ett faktum och alla förväntas falla in i slaveriets monotona dagliga rutiner, snillrikt utformade av globalistiska intressen.

Socialdemokratins mörka och samtidigt vidriga historia är ett minne blott för de flesta och förmodligen kommer många dra en lättnadens suck när en regering äntligen är bildad och nyhetsflödet kan återgå till sedvanlig hjärntvätt och programmering. Nysvenskar och välfärdsmigranter har ersatt arbetarrörelsen inom sosserörelsen och kommer att fortsätta parasiteringen på vårt fosterland. Inget nytt under solen och inte speciellt många orkar göra något åt saken.

Det viktigaste i nuvarande läge är dock att inte låta sig ryckas med i de virvelstormar det politiska spelet innebär utan att se det för vad det är och njuta av tacksamhet för allt vad brittsommaren har att erbjuda. Vi måste leva och inte låta turbulens från politik och globalistiska intressen förhindra oss den återhämtning som nuet innebär med naturens varma, underbara och spetakulära spektra runt omkring oss.

Vi måste hämta kraften i stillheten inom oss även om Lööf blir inbjuden att deltaga i Löfvens brittsommardans. Det är enda sättet att orka med fortsatt kamp för vårt fosterland. Den får vi aldrig ge upp.