HPV-vaccinet Gardasil bakom familjetragedi?

Det har gått elva månader sedan en hel familj hittades döda i sitt hus i januari 2018. Spekulationerna har varit många och just idag gick man ut från polisen för att dementera alla rykten.

Polisen verkar tämligen naiv i sin tankegång då de tror att man genom att gå ut med dödsorsaken kan stilla allmänhetens och samhällets brister när nöden är som störst.

Den viktigaste frågan man inte lämnat uppgift om är huruvida flickorna hade fått Gardasil vid 12-års ålder. Genom att utesluta denna uppgift kan myndighererna sopa ytterligare en skandal under mattan, orsakad av vaccin?

Vaccin som inte är testade ordentligt, som orsakat plötslig död hos flera flickor, unga kvinnor och förstört alltför mångas framtidsdrömmar, då livet efter sprutan ibland aldrig blir som innan. Alla tre HPV-vccinen, Gardasil, Gardasil 9 och Cervarix kan ej utesluta autoimmuna reaktioner, kronisk trötthetssyndrom, infertilitet, cancerutbrott mm.

www.mammormotgardasil.nu belyste och varnade innan HPV-vaccin hade godkänts för att ingå i barnvaccinationsprogrammet.

Citat från sidan:

”Många unga kvinnor vittnar om hur de har förlorat sin energi och haft svårighet att hålla sig vakna, till följd av vaccinet. Några berättar om diffus smärta i kroppen och en yrsel som inte ger med sig.

Sedan Gardasil började användas har flera anmälningar inkommit till Läkemedelsverket. Läkarna har utrett flera fall av sjukdomen POTS och det kroniska tillståndet CRPS. POTS står för ”Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome” och innebär att hjärtfrekvensen ökar, vilket i sin tur kan orsaka förvirring och svimningar. CRPS står för ”Complex Regional Pain Syndrome” och innebär att den drabbade har ont i armar eller ben, på ett ofta oförklarligt sätt. Vaccinet Gardasil och det liknande läkemedlet Cervarix tros vara orsaken bakom att ovanligt många unga kvinnor har drabbats av dessa två sjukdomstillstånd. De misstänka fallen utreds både på nationell och internationell nivå, dock utan resultat ännu.”

 

Då det snart är ett decennium sedan sidan gick live och fanns tillgänglig under 5-6 år radades fallen upp av biverkningar som varken tillverkare eller vård visade sig ha kompetens att hantera.

Föräldrar hörde av sig och berättade vilka besvär deras döttrar erfarit och bland dessa skall Maja särskilt uppmärksammas:

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/602573?programid=909

I Danmark utreddes fallen helt annorlunda än i Sverige och man gjorde en omdiskuterad dokumentär där just POTS-diagnosen var vanlig efter Gardasil. Denna dokumentär har man tagit bort efter flertalet påpekande från EMA att det inte skulle finnas samband mellan POTS och Gardasil.

Naturligtvis finns det ingen myndighet som kan göra dylika uttalanden eftersom alla människor är unika och INGEN vaccintillverkare har gjort studier eller forskat just gällande additiv verkan efter vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammen.

Video för den som vill veta mer om hur HPV-vaccin kan skada:

 

I Sverige har man baserat beslut om HPV-vaccinen med dessa siffror som underlag:

Skärmavbild 2018-12-11 kl. 19.07.08

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf

Sidan 37.

10 000-kronorsfrågaan alla föräldrar, mor och farföräldrar skall ställa sig:

Vilka barn får livmoderhalscancer?

Man kan vara mer eller lekman för att svara på denna fråga: Inga fall raporterade om livmoderhalscancer hos barn innan HPV-vaccinen togs med i barnvaccinationsprogrammet.

Varför utsätter man då barn för denna cocktail av ämnen där bl a Polysorbat 80 ingår vilket orsakar infertilitet?

I USA börjar studierna larma om infertilitet: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2018.1477640

Kalla Fakta om livmoderhalscancer:

70 % av alla infektioner läks spontant inom ett år.

90 % av alla infektioner läks inom två år.

5 % av resterande 10 % läks ut inom tidsintervallet tre år.

5% utvecklar pre-cancerösa tillstånd.

De flesta utbrotten av fullt utvecklad livmoderhalscancer sker i 70-årsåldern eller hos äldre kvinnor.

Denna kvinna, kanske inspirerad av Barbara Spectre, säger:

Skärmavbild 2018-12-11 kl. 16.57.24

”Sverige står nu vid ett vägskäl och det många inte förstår är att de beslut som tas nu kring HPV-vaccinen kommer att få stora effekter för kommande generationer.” Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Det som är verkligen alarmerande är all mediauppmärksamhet pro-HPV-folket ges. Skrämselpropaganda som kan förstöra livet och påverka alla runt omkring om det vill sig illa.

GARDASIL=A SAD GIRL?

I samtliga tre HPV-vaccin odlas proteinliknande ämnen i GMO-jäst som sedan ”klipps” till nano-storlek för att tillsammans med aluminiumadjuvansen lättare kunna penetrera in i barnens hjärnor.

Obduktioner har visat att där dödsfall förekommit efter Gardasil har man funnit ovan nämnda proteinpartiklar i hjärnans blodkärl.

Att det är barn det handlar om, som drabbas, är inget penning-kåta tillverkare och myndigheter bryr sig om när det gäller att distribuera ut marknadens dyraste vaccin till de svenska barnen som skall ligga till grund för kommande generationers tillväxt.

Som vuxen är det din skyldighet att tänka till och våga ifrågasätta, då våra svenska grundskolebarns framtid står på spel.

Värdera alltid dina egna barn och dina fränders barn som det käraste du har och vill skydda.

Våga säg NEJ till HPV!

Föräldrarna till de två systrarna som de tog med sig in i döden, hade kanske aldrig behövt ta till denna slutliga lösning, då det fortfarande mörkas om flickorna fått Gardasil eller inte. Hade de drabbats av POTS  eller kroniskt trötthetssyndrom? Vad låg bakom denna desperata handling kommer vi aldrig få svar på, men vi kan vara säkra på att myndigheterna gör allt för att lägga locket på denna skandal där socialförvaltningen misslyckades helt hållet.

 

PS: I Sverige har vi sedan 2013 ett vaccinationsregister där alla barn ingår som experiment för s k Cohort-studier vilka används internationellt till HPV-propaganda och andra vaccin.

Noteras bör för den ovetande att i Sverige har vi relativt få vaccin till barn innan de når skolåldern och när de får Gardasil, vilket innebär att internationella brukare kan erhålla helt andra reaktioner av vaccinet än våra svenska barn. Den globalistiska andan genomsyrar alla länder, myndigheter och institutioner i projektet mass-globalt slaveri, styrning av vissa folkgruppers fertilitet, vilket är ett av HPVs huvudsyften: att göra västs vita kristna till människor utan möjlighet till reproduktion. Sist man ville utplåna ett helt folk var under Andra världskriget med Morgenthau-planen och genom propagandaboken ”Germany must perish” där Kaufman redan 1941 ansåg att hela Tysklands befolkning skulle steriliseras.

Skärmavbild 2018-12-12 kl. 09.43.20

Sätten må vara olika gällande depopulation men syftet är fortfarande detsamma och vi får aldrig glömma att ställa oss frågan: Qui Bono – vem gynnas av detta?

PSPS: I all den research som låg bakom sidan mammormotgardasil.nu fanns många dokument kring boostervaccin eftersom Gardasil klart uppvisade en mycket kort verkningstid på ca 6-8 år. Idag kan bara konstateras att rösterna tystnat kring detta faktum och numera skall de doser barnen får i skolan räcka.

Mycket transparent agerande när rapporterna om infertilitet börjar strömma in. Vad är mer effektiv depopulation än att stympa barn helt legalt genom lagstiftningar för att efter ett – två decennium se födelsetalen bli lägre och lägre?

 

 

 

300 år mellan Stormakt och lämmeltåg mot ättestupan.

Imorgon, den 30 november 1718, begick Karl den Xll det fatala misstaget, att mycket dumdristigt, häva sig upp ur den två meter djupa skyttegraven utanför Fredrikstens fästning. Han hade som under alla fältslag, under de 19 år av fälttåg han upprätthållt stormakten Sverige, alltid deltagit aktivt på fronten. Klädd som vilken annan karoliner som helst delade han allt med sina soldater. Han var respekterad och älskad av sin bröder på slagfältet. Detta är med största sannolikhet en av nycklarna till den framgång och lojalitet han hade som fältherre. Hans intuition och skarpa innovationsförmåga var naturligtvis också en del av framgångarna. Ung, orädd och kanske också berusad av en känsla av odödlighet, stack han upp huvudet ur skyttegraven och träffades av en kula som gick in i vänstra tinningen, penetrerade hela hjärnan och ut ur höger tinning. Döden var omedelbar.

Karl Xll vid gravöppnandet 1917

Med detta skott var hans storslagna resa över och han blev buren, under förklädnad, till Uddevalla där han balsamerades, för att sedan föras tillbaka till Stockholm. Han fick alltså aldrig återse sin huvudstad i livet, utan kom tillbaka efter 19 år i fält, i en ekkista på en katafalkvagn med 300 man i följe. Han ligger idag begravd i Riddersholmskyrkan.

Skärmavbild 2018-11-29 kl. 13.02.15

Många har ställt sig frågan om kungen blev mördad av sina egna eller om det var ett turskott från en norsk musköt. Med tanke på att han fick ta fäste med stövlarna i skyttegravens jordsida och häva sig upp, ter det sig märkligt att kulan träffade hans tinning och inte pannan. Man påstår att han väl uppe vid kanten av skyttegraven vilade på sina armbågar och riktade sin uppmärksamhet mot Fredrikstens fästning. Tanken att konungen befann sig i en skyttegrav som inte gav fri sikt, rakt fram, som ganska befängd. Med detta scenario som utgångspunkt och den distans om dryga 200 m från fästningen går tanken lätt mot lönnmördar-alternativet. Musköter med runda kulor vilka studsar i en slät pipa innan de lämnar vapnet gjorde det mycket svårt att hoppas på träff mot en siktad kroppsdel. Tyngden på dessa musköter och ojämn krutkvalité är andra faktorer som ligger i fatet att det var en norsk skytt som låg bakom skottet.

Hur mycket kraft kunde det finnas kvar i en muskötkula som avlossats på flera hundra meters håll?

Hur mycket kraft krävs det för att en kula skall kunna penetrera skallen, passera genom hjärnan och krossa skallen på motsatta sidan av ingångshålet?

Oaktat vem skytten egentligen var som berövade svenskarna sin stora hjälte från stormaktstiden, är den 30 november 2018 en dag att ägna sig åt eftertanke, visa vördnad, aktning och respekt för denne unge man som alltför tidigt fick gå in i det eviga ljuset. Han har för alltid en plats i Frejas vang där han med stolthet kan se tillbaka på en era, som skall äras honom storligen.

300 år har passerat och idag lever vi i ett land utan nödvändigt försvar, där medborgarna bekvämt levt i fred alltför länge. Det synes klart att alltför många lider av långt framskriden ryggradslöshet för landets bevarande som nation.

Alltmedan tekniken gått framåt och förslavat individerna genom uppmaningen att ständigt vara uppkopplade och tillgängliga viralt, har insikten att värna och skydda landet gått förlorad sedan länge.

Vi drivs av globalistiska intressen som innebär att människor med ambitioner och fritt tänkande, vilka är för landets bästa, inte tolereras längre. Vår existens och våra resurser som folk, skall hämningslöst nyttjas för utvalda grupperingars maktgalna intressen. Intressen vars spindelnät i samhällets struktur ter sig omöjliga att ta sig ur och komma undan.

Slaveriet har aldrig avskaffats, det har bara bytt förklädnad under teknikens, medias och bankväldets ok och den elit som anser sig vara bättre och står över svenskättlingens värdighet.

Det var bättre beställt för landet med Karl Xlls uppbyggda försvarssystem, Indelningsverket, skapat av Karl Xl, vilket garanterade att det alltid fanns en stor beredskap att inkalla vid behov. Indelningsverket

Idag förlitar vi oss på korrumperade politiker som köper in föråldrade amerikanska försvarssystem istället för den spjutspetskompetens vi har från landets egna och Europas resurser. ”Patriot” föråldrat och dyrt.

Vi drivs under belåning och skuldsättning mot ättestupan där tanken på ett bevarande av Sverige inte längre tillåts inom rättssystem och politik. Häxdrevet på oliktänkande gör att vi idag, kan se oss om i backspegeln med insikten att det trots missväxt, pest och annat elände, var bättre beställt med nationens bevarande 1718, jämfört med idag.

Vi ärar och hedrar konung Karl Xll, den 30 november 2018, för hans bedrifter och förmåga att upprätthålla den stormakt Sverige en gång var. Han drev svenskarna och dess karoliner mot en bättre framtid – inte mot avgrunden.

 

Manifestation i Stockholm:

Hedra Karl Xll

För vetgiriga:

Karl Xll tar över.

Bohus, Elfsborghs karoliner

 

 

 

 

Parallellsamhället som är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad.

Bisamhället – en nanovärld.

Det vilar ett tungt ansvar på oss moderna människor att ta sig tiden an, att lära om den fantastiska värld som existerar i en bikupa. I princip kan man kalla det en nano-värld där varje arbetsbi genomgår en skolning innan de genom sin utbildning gjorts redo att vidga sina vyer utanför kupan.

Biet har fem ögon och exceptionell lukt. Varje kupa har sin egen doft och vägleder bina när de kommer in för landning på flustret, landningsbanan, med sin dyrbara last av nektar som skall bearbetas och bli honung. På bakbenen har de ”kassar” med pollen som bl a skall bli till föda för larverna. De vägleds också av en inbyggd radar som ingen mänsklig vetenskap ännu kunnat dissikera och förklara.

När larven kläcks får den enklare sysslor som städning i bikupan för att senare klättra i graderna och under så kort tid som tre veckor bli fullskolade nektarsamlare. Under dessa tre veckor har det genomgått hård träning som förberedelse för livet som flygare, samlare och pollinerare. De kan stoltsera med examen i bearbetning av nektar, ”bagare” av pollen till pollenbröd, vakthållning, byggkonstruktion, betjäna drottningen, passa larver m m. Efter avlagd kup-examen går de unga arbetsbina in i vuxenvärlden och skall ut i det verkliga arbetet. Först blir det kortare orienterings-turer och ofta kan dessa unga bin ses dansa i eftermiddagssolen strax utanför kupan. Biet utför också dansritualer inne kupan för att kommunicera och berätta om bra s k drag-växter och dess lokalisering.

Biet kan liknas vid människan, vilka efter genomgången utbildning börjar sin karriär i arbetslivet, men dock med skillnaden att ett arbetsbi aldrig får lyxen att pensionera sig, utan arbetar de facto ihjäl sig.

De sköra, fragila och genomskinliga vingarna slits till slut ut och biet dör oftast genom att falla till marken ute på ett arbetspass. Vilken fokusering dessa underbara steklar har inneboende i sin fysiska gestaltning! De viker aldrig från sin uppgift och är ståndaktiga ända till slutet. Man får hoppas att de haft någon glädje under sin korta livstid. Förhoppningsvis när de dansat i vild glädje, efter att ha hittat något särskilt område med bra och riklig nektartillgång, i syfte att vägleda sina medsystrar för att fylla på förråden? Kanske gläds de åt stora nektarförråd i en blommande lind eller ute på ett vitklöverfält?

Arbetsbina dör även efter att ha stuckit en människa då deras gadd har hullingar som fäster sig i huden och trasar sönder biets bakdel efter ett sting, när de flyger iväg.

I bikupan finns också drönare vars syfte endast består i att befrukta drottningen. De dör omedelbart efter parning eftersom deras parningsgadd blir kvar i drottningen för att säkerställa parningen. De som inte möter detta öde motas ut ur kupan på hösten av övervintrande arbetsbin och dör följdaktligen av kyla och svält.

Drottningen arbetar oförtrutet att lägga ägg under hela den varma säsongen och kan leva upp till 4-5 år. Klarar hon inte sin uppgift tillfredställande för samhällets överlevnad kan bina skapa en ny drottning som ersätter den gamla. Hon paras endast en gång och lägger ibland flera tusen ägg om dagen för att bibehålla återväxten i bisamhället.

Värmen styr alltid binas produktion av honung. De ger sig helst inte ut och jobbar i temperaturer under 15 grader då nektar inte stiger i växterna vid kallare temperaturer. Under regniga och kyliga somrar sker alltid lägre honungsproduktion vilken vanligtvis ligger runt 30-35 kg per kupa beroende på växter och temperaturer. Under vinterhalvåret sitter de i ett klot för att hålla värmen och överleva kylan.

Smaken på honungen avgörs av vilka dragväxter biet besökt. Färgen kan också variera. Det tar ett arbetsbi nästan en vecka att samla in nektar för ett gram honung och därför uppmanas alla att inta honung med största respekt och akting med tanke på alla besök biet får göra hos tusentals blommor, för denna ringa produktion.

Utan det otroligt lojala honungssamlande biet sker heller ingen pollinering ute i nturen och vi kan alltså inte överleva om vi inte hjälper till att odla bin och sprida kunskap om deras så otroligt viktiga roll i ekosystemet.

Bikupan är, förblir och har alltid varit det parallellsamhälle vi måste värna och vårda för vårt eget och vårt lands bästa.

Biet människans bästa vän.png

Den som vill lära mer kan förkovra sig här: Allt om biodling

PK-Politiskt Kaos förvillar och bryter sönder suveräniteten.

Reinfeldt skall ses som rena korgossen med sitt, av vänsteraktivisten, tillika PR-konsulten Moa Berglöfs, ”öppna era hjärtan”-tal på Norrmalmstorg. Han var den som efter multi-kultilagen från 1975 gick i bräschen för det som media, Löfvén och våra politiker nu försöker dölja för svenska folket.

Metoden är utmattning, eller ”kokta grodan”-syndromet där svenska folket alltför sent skall förstå vad Lövfén skall genomföra i Marrakech den 10-11 december, när han i rollen som Lucifer med sin treudd i högsta hugg, skall kapa Sveriges sista suveränitetsidentitet genom att skriva under FN-fördraget om staternas utplånande.

Alla stater förutom Israel verkar ha rätt till sin suveränitet och folkras-blandning lovprisas under devisen om ”alla likas värde”. Denna floskel som svenska politiker valt att feltolka från FNs originalfördrag.

Dignity står för värdighet – inte värde.

Man kan se med avund på de EU-medlemsländer vars politiker verkar för sitt land och folk genom att deklarera att de inte skriver under detta avtal.

I Sverige lever vi med politiker som inte ens kan klara av att bilda regering med syftet att det rådande Politiska Kaos som råder, skall dölja och förpassa, att Sverige närmar sig ättestupan, till arkiven. Allt för att man UPA – Utan Personligt Ansvar – som politiker, skall kunna rättfärdiga sin likgiltighet för ingångna förtroendeuppdrag som representanter för väljarna och landet.

Svensk media, med ägardominans av samma utvalda intressenter, tiger och delar inte med sig av Marrakech-avtalet samt dess innebörd för det handlar som vanligt om Qui Bono: Vem gynnas mest av detta FN-avtal?!

Inte är det Sverige och svenskarna, dess infrastruktur, ekonomi och suveränitet som nationalstat.

Lö(f)vens brittsommardans.

Tänk att få vara med om denna underbara brittsommartid vi haft de senaste dagarna! Under min söndagspromenad blåste det härliga till och löven for i virvlar runt mina fötter. Vilken upplevelse. Som små tornados svepte de fram och la sig i långa, ormliknande girlanger när kraften ebbat ur.

Lika angenäm upplevelse är det inte att se hur vår politiska scen föser väljarna närmare och närmare en statsminister utsedd av Bilderbergsgruppen – igen.

Löfven brittsommardansar på samma sätt som löven i nuvarande politiska virvelstormar och väntar bara att väljarna skall stå inför fullbordat faktum där han tillsammans med övriga allierade hejdukar kan fortsätta trasa sönder moder Svea. Det är tyvärr så våra sinnen fungerar. Vi orkar bara bry oss under en mycket kort begränsad tid. Därefter är ”den kokta grodan-syndromet” ett faktum och alla förväntas falla in i slaveriets monotona dagliga rutiner, snillrikt utformade av globalistiska intressen.

Socialdemokratins mörka och samtidigt vidriga historia är ett minne blott för de flesta och förmodligen kommer många dra en lättnadens suck när en regering äntligen är bildad och nyhetsflödet kan återgå till sedvanlig hjärntvätt och programmering. Nysvenskar och välfärdsmigranter har ersatt arbetarrörelsen inom sosserörelsen och kommer att fortsätta parasiteringen på vårt fosterland. Inget nytt under solen och inte speciellt många orkar göra något åt saken.

Det viktigaste i nuvarande läge är dock att inte låta sig ryckas med i de virvelstormar det politiska spelet innebär utan att se det för vad det är och njuta av tacksamhet för allt vad brittsommaren har att erbjuda. Vi måste leva och inte låta turbulens från politik och globalistiska intressen förhindra oss den återhämtning som nuet innebär med naturens varma, underbara och spetakulära spektra runt omkring oss.

Vi måste hämta kraften i stillheten inom oss även om Lööf blir inbjuden att deltaga i Löfvens brittsommardans. Det är enda sättet att orka med fortsatt kamp för vårt fosterland. Den får vi aldrig ge upp.

Valets bragdmedalj går till Göteborg.

Demokraterna i Göteborg har genomfört ett fantastiskt val på kommunal nivå. Partiet fick 17,2 % av göteborgarnas röster igår.

Partiet startades våren 2017 av fd moderaten Martin Wannholt och har fokuserat på Västlänken. Denna strategi och partiets benhårda inställning att alla eventuella förhandlingar med övriga partier baseras endast på att Västlänken skall bort, måste beundras.

Den är inte bra för Göteborg, meddelar partiledaren Martin Wannholt gång på gång. Under de senaste åren har göteborgarna förstått vad Västlänkens effekter på staden innebär. Wannholt faller inte för medias försök att få honom att avslöja till, och i media, vilka allianser som kan komma till stånd efter denna (våg)mästarroll i göteborgspolitiken som Demokraterna nu innehar.

Denna strategi måste alla nytillkomna partier, som vill in i riksdagen, ta till sig och fortsätta ett oavbrutet arbete under kommande mandatperiod.

Tydligen är vad som kan liknas vid idiotism, så grav ute i vårt fosterland att man ännu inte förstått vad som är bra för Sverige och vår nation.

Vi har en statsminister som meddelat att han inte avgår, och med skickligt clownaktigt manér, aktivt arbetat för att försvaga vårt land rent ekonomiskt genom välfärdsmigranter och anhöriginvandring som svallar i dess kölvatten. Dessa har effektivt placerats ut i alla kommuner. Detta är bra för den djupa staten som vill söndra landet inifrån genom jämnt utplacerade befästningar av människor som för det mesta tillhör en ideologi som inte är bra för Sverige. Befästningarna förökar sig genom samhällsekonomisk parasitering där värddjuret, det vill säga Sverige och landets skattebetalarna hålls upptagna för att försörja de flesta inom dessa grupperingar och se till att skutan Sverige inte sjunker alltför snabbt.

Vi har sett hur dessa befästningar förvandlas till No-Go-Zoner – NGZ – med parallellsamhällen. Detta är inte bra för Sverige och de som byggt upp landet. Framför allt inte för kommande generationer.

Har inte svenska folket fått nog eller är de så totalt befriade från stolthet, kärlek och respekt för sitt eget folk och land att man inte förstår detta enkla budskap: Vi skall bara jobba för politik och saker som är bra för vårt land.

De flesta svenskar är alltså inte mätta på våld, kriminalitet, gruppvåldtäkter eller en klar och tydlig bana mot ekonomisk och infrastrukturell kollaps. Tydligen behöver fler drabbas av det som inte är bra, på ett personligt plan, innan man kan få insikten att vi skall rösta på det vi själva tycker om och det som är bra för Sverige som suverän nation.

De som redan har fått nog måste förenkla budskapet och fortsätta att sprida det till den alltmer mentalt, tankemässigt förslavade och hårt arbetande svensken ute i vårt fosterland de kommande fyra åren.

Svenska folket måste bryta PK-trenden, vårt Politiska Karma, vi nu ser rullas ut som en röd matta framför oss.

 

Koden till att bryta Sveriges Politiska Karma.

Innan negativa mönster/beteenden kan brytas måste intentionen att söka efter desamma uppstå inom ett samhälles struktur, för att sedan följas av insikt. Det räcker dock inte att upprepa samma mantra gång på gång eller vad som också kallas att uppfinna hjulet med jämna mellanrum. Vi måste själva ta ansvar för våra liv och skapa nya beteendemönster och tänkande. Vi måste göra något själva.

Sveriges Politiska Karma är en förklädnad, skapad av sionister, efter att 68-rörelsen fyllt sitt syfte att infiltrera landets olika institutioner. 68-rörelsen bestod till stor del av marxister och många av dem var judar. Det är därför vi idag omges av ett etablissemang som snabbt kan förvandla hur den effektiva hjärntvättsprocessen skall styra svenskarnas beteenden och påverka deras val på daglig basis. Vi lever idag med vad vi luras att tro är en PK-kultur, Politisk Korrekthet. Detta är en kod för Politiskt Karma.

Tittar vi på hur vårt fosterland utvecklats det senaste århundradet måste man med skarp intuition hitta det finmaskade nät som lagts ut för att förvilla medborgarna. Detta nät har reparerats åtskilliga gånger för att sedan åter kastas ut och sjunka ner i det mänskliga medvetandet. Reparationer och vissa modereringar är nödvändiga allt eftersom då sanningen alltid tenderar att tränga upp till ytan hos enskilda vakna människor. Dessa stigmatiseras genom media, sociala strukturer och riskerar att mista försörjning samt att bli utstötta av familj, vänner och omgivningen. Modern häxjakt utan att döda.

Dessa sanningar får etablissemanget eller den utvalda, självut-nämnda eliten att omstrukturera strategin för massorna mycket snabbt och effektivt.

Detta uppnås via media, politik, feminism och globala påtryck-ningar.

För att kunna bryta denna propagandamatning måste insikten om karma uppnås. Många filosofer och teorier pekar på mönster som vi under olika livsformer fått med oss in i nuet.

Detta är dock en förvillning i sig eftersom vi alla lever i nuet och därmed endast har möjligheten till att skapa en morgondag utifrån hur vi tänker idag. Upprepar vi samma tankar som igår blir också morgondagen likadan som igår.

Läggs detta på ett nationellt plan sker samma utveckling för vårt land som för individen. Vi sitter fast i ett nät där upprepningar sker med snarlika scenarios.

Det är därför vi måste stoppa den Politiska Karma-lektion vi lever med idag.

Imorgon är det den 9/9 2018 = 9+9+2+0+1+8=29=2+9=11=1+1=2

Siffran två står för enande att följa den ledande ettan och även att uppfylla meningen i livet och själens syfte. Den syftar också på det feminina i balans till det maskulina energin som domineras i siffran ett.

Siffran 11 är ett mästarnummer inom numerologin där intuition, insikt, läkning och helande råder.

Detta är koden för att bryta det Politiska Karma-mönster vi lever med idag.

Imorgon är synnerligen en ödesdag för vårt fosterland.

Lev i nuet – rösta på en morgondag där svenskarna har en plats i sitt eget land, där vi inte sitter fast i nätet för att urlakas och sluta existera som stolta medborgare i Norden.

Ära våra förfäder och ge våra kommande generationer en chans att leva i ett enat och homogent samhälle som kan utvecklas utifrån de val vi gör i nuet.

PK-muren har börjat vittra sönder idag den 7 september …

… efter AfS-finalen i Kungsträdgården. Många bra talare steg upp på podiet och med verbala släggor påbörjades denna process med stöd från andra aktiva europeiska politiker.

P1290261

P1290241

P1290236

Sakari Linden från Finland är en stark nationalistisk och karismatisk talare då han öppet verkar för ett starkt Norden utan influenser utifrån men med stöd från andra nationalistiska partier från Europa.

P1290246

Det står dock klart att det är alltför många som fortfarande inte vill se roten till det onda vi lever med idag. Vi skall inte se tillbaka 30-40 år utan minst ett sekel för att förstå vilka utvalda som formar vår osynliga regering eller vad andra kallar den djupa staten.

P1290166

68-rörelsen är den mest inflytelserika gruppering som står för den starkaste indoktrineringen vi upplevt i modern tid. Utvalda inom denna rörelse är idag de drivande inom media och andra mycket dominerade samhällsbefattningar. Detta togs också upp av flera av riksdagskandidaterna vilket var mycket viktigt eftersom många inte är gamla nog att veta vad som hände under slutet av 1960-talet.

Den belgiske talaren kunde lätt förväxlas med inte mindre än Netanyahu under sitt tal. Det måste dock anses oroande att man genom denne talare så transparent avslöjar sin vänliga inställning till Israel.

Sverige kan aldrig bli fritt från mångkultur, stigmatisering genom media, om vi inte vågar titta på den sida av myntet som är den verkliga orsaken till rådande status i vårt fosterland. Denna sida som under såpass lång tid vurmat för öppna gränser och hjälpt till att lobba fram världens första feministiska regering. Visserligen talar man om detta när man vill rensa ut i media-träsket men AfS måste inkludera sanningen på ett mycket tydligare sätt vilket framgick av den stora okunskap som ofta skymtade fram i chatten under live-sändningen. Kunskap är makt – utbilda de unga och AfS kan växa mycket snabbt.

P1290239

P1290270

Samtliga bilder från en mötesdeltagare.

Sverige är svenskarnas land – lycka till den 9 september AfS!

 

 

Sverige, Europas ledande demokratur? Ett fall för OSCE och NAM.

Oaktat vilken politisk åsikt vi har måste alla försök till maktfull-komlighet inom media och på ett politiskt plan lyftas fram.

Kuvas vi till att inte göra detta lever vi i en demokratur där många bekvämt lutar sig tillbaka i soffan varje helg efter en hård arbets-vecka. Där låter man sig vaggas in i tron att vi har demokrati i Sverige. Så är inte fallet och tyvärr har det inte varit så på många år.

Redan 1965 skrev vår älskade nationalskald Vilhelm Moberg följande:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

 

Skärmavbild 2018-09-06 kl. 10.26.46

Vilhelm Moberg, författare och samhällsdebattör, 1898-1973.

 

2018-09-06

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Ul. Miodowa 1000-251 Warsaw

Poland

Office: +48 22 520 06 00

Fax: +48 22 520 06 05

office@odihr.pl

CC Thomas Rymer, thomas.rymer@odihr.pl

Ongoing election fraud in Sweden.

Dear OSCE/ODIHR/NAM-Need Assessment Mission in Sweden.

In a case of apparent election fraud, Kungälv municipality rejects the Nordic Resistance Movements/NMRs application to set up a election booth in Västra Parken, in Kungälv. Shortly thereafter, all the municipal councils applied to set up their own election booths at the same location which was approved.

July 17th 2018 Kungälv police department received NMRs application. This request was forwarded to the municipality for their opinion to base the police departments final decision on.

NMR received following reply:

”The municipality of Kungälv has rejected your application for use in accordance with Chapter 3. Section 1 of the Order. The police authority may not, therefore, notify the requested permit. The application should therefore be rejected.”

16 days later, on August 2nd, all political parties represented in the municipality, applies for their own election booths at the same location, which was approved by themselves.

Its therefore urgent for a separate investigation regarding the actions within Kungälvs municipality and the escalating trajectory of electoral rigging in Sweden.
Yours sincerely

Ann-Britt Axelsdotter

Source:

https://www.nordfront.se/valfusk-i-kungalv.smr

 

Thomas Rymer <Thomas.Rymer@odihr.pl>.   

6 sep. vid 10:35
Till:Ann-Britt Axelsdotter,Office

Dear Ms. Axelsdotter,

Tanks for getting in touch with this information.

FYI, ODIHR has sent a two-member election expert team to examine and assess two particular aspects of the process: The implementation of new regulations on campaign finance reporting and oversight, and legislation regarding procedures in polling stations – particularly, in relation to the way ballots are made available and how this affects secrecy of the ballot.

This was decided on the basis of information gathered in a visit by the needs assessment mission you mention, in May, during which experts from our office met with representatives of the authorities, including the electoral authorities, and of political parties, civil society and the media.

The report on the visit can be found here: https://www.osce.org/odihr/elections/383934. Information about the election expert team in general can be found at  https://www.osce.org/odihr/elections/sweden/388586.

Hope this answer and information help!

Best regards, 

Thomas Rymer

Spokesperson/Senior Press and Public Information Officer

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

ODIHR | Miodowa 10 | 00-251 Warsaw

Office:+48 22 520 06 40 | Mobile:+48 609 522 266

| osce.org/odihr  | thomas.rymer@odihr.pl

 

EET Sweden <office@odihr.se>
Till:abaxelsdotter@yahoo.se
7 sep. vid 16:46
Dear Ms. Axelsdotter,

Thank you for sharing your concerns/information.

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) carries out election-related activities in OSCE participating States to assess the extent to which elections respect fundamental freedoms and are characterized by equality, universality, political pluralism, confidence, transparency and accountability.  The Office also supports authorities in their efforts to improve electoral processes and to follow up on recommendations by ODIHR election observation and assessment missions. So far, ODIHR had deployed election-related activities in 56 out of 57 OSCE participating States and continues to regularly observe elections in states emerging from a non-democratic past as well as in longer-established democracies.

ODIHR has various formats for election observation and assessment activities. Following a Needs Assessment Mission carried out in May 2018, it was decided that an Election Expert Team consisting of two experts be sent to Sweden to assess the electoral process for compliance with OSCE commitments, other international obligations and standards for democratic elections, as well as national legislation. The experts will assess the election-related legal framework pertaining to the uniform implementation of election procedures and review the implementation of the campaign finance reporting and oversight framework. The final report will be prepared some two months after the elections and will be publicly available on the ODIHR website.

 

 

Snabb marsch från förintelsetest till förintelsemuseum.

Under hösten 2017 lanserades förintelsetestet. www.forintelsen.nu

Ungdomar som ville dela med sig av denna andra sida av myntet delade ut informationen till andra elever.  Detta medförde att man vred upp blåslampan på full styrka inom media, förintelse-industrin och de fåtal personer som är gamla nog och fortfarande lever, att kunna lyftas fram för att vara dess representanter.

100 000 böcker skall nu delas ut bland niondeklassarna som motvikt till detta test. Det är Forum för levande historia – den historia som alltså skapats av vinnarna efter de två världskrig som det tog att få Tyskland på knä, företaget Axel Johnson och stiftelsen Natur & Kultur (vilka t ex stödjer Expo) som ligger bakom utgivningen.

Intressant gällande Natur & Kultur är att de ökar rörelseresultatet till 66 miljoner kronor under 2016 genom all litteratur de ger ut till SFI/SVA (svenska för invandrare och svenska som andraspråk.)

Denna stiftelse är undantagen tillsyn och man kan läsa följande på deras sida:

Sådana böcker skola genom sitt innehåll bland annat motverka totalitära idéer och främja politisk och ekonomisk frihet. De skola sålunda verka för världsmoral, mellanfolkligt samförstånd, världsfederation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta etc.”

https://www.nok.se/om-natur-kultur/stiftelsen-natur-kultur/urkund/

Är det sålunda världsmoral att motverka sanningen?

Ja blir svaret, om man vill fortsätta ha ett hjärngrepp om mänskligheten och den programmering som pågått under snart ett århundrade om hur ondskefulla det tyska folket är.

Ja blir svaret, om man ser på den utveckling som skett under 2018 när överlevare från tyska arbetsläger fortfarande kan få till stånd censur av google/youtube m fl medieplattformar, genom våra styrda tidningar och TV och radiokanaler.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6858401

http://jinge.se/allmant/google-hyr-10-000-personer-for-att-censurera-youtube.htm

https://samnytt.se/youtube-censurerar-alternativ-for-sverige-igen/

Vad som måste anses mest flagrant är den snabba marsch Löfvén gjort gällande de 100 miljoner som skall avsättas till ett förintelsemuseum. Det är den nu 92-årige Max Zafir som varit medias utvalda ansikte för denna kampanj av påtryckningar mot Lövfén innan han avgår efter valet den 9 september. (Han var också ansiktet media använde sig av för att trappa upp censuren av google och youtube.)

Sanningen är dock att det finns många fler miljoner tyska civila och soldater som haft ett mycket längre lidande än vad de utvalda ständigt upprepar för att hålla förintelse-industrin vid liv.

Därför vill jag lyfta fram ansiktet av den siste tyske krigsfången som släpptes 2014:

Skärmavbild 2018-09-05 kl. 18.33.57

De 69 år som Richard Kunze tillbringade som krigsfånge är något vi aldrig får glömma. www.hellstorm.nu sidan 377.

Förintelsetestet på norska